/

อิตาลี มิลาน เจนัว ซิงเคว เทอร์เร่ ปิซ่า โรม 6วัน 3 คืน

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
FOUNTAIN OF THE FOUR RIVERS

Stack Flow is an elite author known.

Image
LA SPEZIA

Stack Flow is an elite author known.

Image
LEANING TOWER OF PISA

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย,เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ - โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา - ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - เมืองเจนัว - อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์รารี่ - ท่าเทียบเรืออ่าวเจนัว - พระราชวังซานจิออร์จิโอ - มหาวิหารแห่งเมืองเจนัวเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี,
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลานนำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่.นำท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลเป็นศูนย์การค้าทีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน.

วันที่สาม เมืองเจนัว - เมืองลา สเปเซีย - นำท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่ - หมู่บ้านมอนเตรอสโซ - หมู่บ้านเวอร์นาสซา - หมู่บ้านคอร์นีเลีย - หมู่บ้านมานาโรลา - หมู่บ้านริโอมาจจอเร - เมืองปิซ่า - จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม - หอพิธีเจิมน้ำมนต์ - มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
นำท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่ หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่ง ริเวียร่าของประเทศอิตาลี ซิงเคว เทอร์เร่ มีความหมายว่า ดินแดนสีสันทั้งห้า.หรือดินแดนแห่งความงดงาม ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชายฝั่งแคว้นลิกูเรีย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ที่ซ่อนตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดินที่ยากจะเข้าถึงได้โดยง่าย โดยทั้ง 5 หมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบ มีแม่น้ำเป็นฉากด้านหน้า ทำให้สถานที่แห่งนี้มีความสวยงามตามธรรมชาติราวกับภาพวาดของจิตรกรเอก ประกอบกับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติและ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1997 .ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่องชื่อสัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 177 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยที่หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้ำหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน

วันที่สี่ เมืองปิซ่า - เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - น้ำพุอนุสาวรีย์เทพเจ้าเนปจูน - อนุสาวรีย์วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า - อนุสาวรีย์เดวิด - สะพานเวคคิโอ - เมืองเลคซิโอ - เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท - เมืองโรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้นอันวิจิตรสวยงาม อาทิเช่น น้ำพุอนุสาวรีย์เทพเจ้าเนปจูน , อนุสาวรีย์วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า, อนุสาวรีย์เดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ นำท่านเดินทางสู่ สะพานเวคคิโอสะพานเก่าแก่ที่มีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน อิสระให้ท่านชมบรรยากาศและเลือกชมสินค้า หรือ ของที่ระลึกต่างๆมากมาย

วันที่ห้า เมืองโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา - สนามกีฬาโคลอสเซียม - กลุ่มโรมันฟอรัม - จัตุรัสเวเนเซีย - ระเบียงปาลาสโซ - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - น้ำพุเทรวี - วิหารแพนธีออน - บันไดสเปน - จัตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - ท่าอากาศยานนานาชาติเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน,นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา เป็นหนึ่งในสี่ของมหาวิหารเอกของเมืองโรมที่ตั้งอยู่ใน เขตการปกครองของนครรัฐวาติกัน เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในนครรัฐวาติกัน และเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่ที่ได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกด้วย .นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สนามกีฬาโคลอสเซียมหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองโรมประเทศอิตาลี เป็นสนามกีฬากลางแจ้งโบราณขนาดใหญ่ยักษ์ ใจกลางเมือง ที่นอกจากจะเคยเป็นสนามประลองอันทรงเกียรติที่โหดเหี้ยมแล้ว ยังได้รับการคัดเลือกจากองค์กร New 7 Wonders ให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อีกด้วย.ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ น้ำพุเทรวีเป็นน้ำพุประติมากรรมของเทพนิยายกรีกแบบบาร็อค ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโรมนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี

วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
PANTHEON

Stack Flow is an elite author known.

Image
ROMAN FORUM

Stack Flow is an elite author known.

Image
VECCHIO

Stack Flow is an elite author known.