/


สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน 5 ดาว SQ

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
FOUNTAIN OF WEALTH

Stack Flow is an elite author known.

Image
GARDEN BY THE BAY

Stack Flow is an elite author known.

Image
MERLION

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ,เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ .จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสิงคโปร์ นำท่านชม "ซันเทคซิตี้" ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุ้ย" ประหนึ่ง อุ้งมือมีห้านิ้วเรียงราย พร้อมทั้งเยี่ยมชม "น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง" หรือ Fountain of Wealth อันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศเล็กๆ แห่งนี้ต้องแวะมารับพลังน้ำแห่งความร่ำรวยเสมอไป ซึ่งน้ำพุ ณ ที่แห่งนี้ยังได้รับการบันทึกว่าในกินเนสบุ๊คเมื่อปี 1998 เป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก.จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนดที่สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเออร์, มาริน่า เบย์แซนด์.นำทุกท่านชม การ์เด้น บาย เดอะเบย์ .ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์

วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย
พาท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า ด้วยรถไฟฟ้า หรือ TAXI แล้วแต่ความต้องการของท่าน หากท่านไม่ต้องการท่องเที่ยว ณ เกาะเซ็นโตซ่า หัวหน้าทัวร์จะให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่านเช่นเดียวกัน

วันที่สาม วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางเข้า สักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่ วัดเก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยทุนสร้างกว่า 53 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง,จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ พร้อมชมสินค้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อป ปิ้ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAME.นำท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่ล่าสุดที่ตั้งอยู่ภายในสนามบินบินชางงี น้ำตกจีเวล หรือ THE RAIN VORTEX เป็นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกถึง 130 ฟุต ภายในยังสร้างสวนจัดสรรค์และน้ำตกอินดอร์อย่าง The Rain Vortex ซึ่งถือเป็นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกไว้ในสนามบิน โดยใช้น้ำหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน้ำในสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระเลยทีเดียว.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
MARINA BAY SAND

Stack Flow is an elite author known.

Image
THE RAIN VORTEX

Stack Flow is an elite author known.

Image
UNIVERSAL STUDIO

Stack Flow is an elite author known.