/

ไอซ์แลนด์ 8 วัน 5 คืน พิเศษตามล่าหาแสงเหนือ 2 วัน วันละ 4 ช.ม.

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
DIAMOND BEACH

Stack Flow is an elite author known.

Image
NORTHERN LIGHTS

Stack Flow is an elite author known.

Image
SALJALANDSFOSS

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ,ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

วันที่สอง เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – เซลฟอสส์ – น้ำตกเซลจาลันด์สฟอสส์ – สโคการ์ – น้ำตกสโคการ์ – วิค
เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ , นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกเซลจาลันด์สฟอสส์ น้ำตกที่มีความสูงถึง 60 เมตรแห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเซลจาลันด์ส,โดยมีตาน้ำอยู่ที่ธารน้ำแข็ง Eyjafjallaokull และที่น่าสนใจก็คือ เราสามารถที่จะเดินเข้าไปยังถ้ำเล็กๆ หลังม่านน้ำตกเพื่อชมวิวจากอีกมุมมองได้อีกด้วย

วันที่สาม โจกุลซาร์ลอน – หาดไดมอนด์ – เคิร์กยูแบร์ยาร์กเลาสเทอร์ – ทุ่งลาวา Eldharun – วิค – หาดทรายดำนำท่านเดินทางสู่ โจกุลซาร์ลอน, ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ จากนั้นนำท่านสู่ หาดไดมอนด์ หาดทรายสีดำที่เกิดจากหินภูเขาไฟที่แดกตัว แต่จุดเด่นของหาดแห่งนี้ไม่ใช่ทรายสีดำเหล่านี้ แต่คือก้อนน้ำแข็งสีขาวและสีฟ้าใสโปร่งในหลากหลายทรงและขนาด, แล้วนำท่านสู่ เคิร์กยูแบร์ยาร์กเลาสเทอร์, ให้ท่านได้ชมทุ่งลาวาขนาดใหญ่ที่เกิดจากการปะทุครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกของรอยแยกลากิ

วันที่สี่ น้ำพุร้อนกีเซอร์ – น้ำตกกูลฟอสส์ – อุทยานแห่งชาติธิงแควลลิร์ – เซลฟอสส์นำท่านสู่ น้ำพุร้อนกีเซอร์, ร้อนกีเซอร์เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีมานานกว่า 10,000 ปีแล้ว และไม่ใช่น้ำพุร้อนที่พุ่งออกมาจากใต้พื้นดินตลอดเวลา แต่จะพุ่งออกมาเป็นช่วงๆ ห่างกันประมาณ 10 นาที.แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่ น้ำตกกูลฟอสส์ ,หนึ่งในความสวยงามที่ไม่ควรพลาดเลยของไอซ์แลนด์. จากนั้นนำท่านเดินทางกลังสู่ เมืองเซลฟอสส์

วันที่ห้า เรคยาวิค – บลูลากูน – กิจกรรมล่าแสงเหนือ
นำท่านเดินทางสู่ บลูลากูน บ่อสปาน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะในน้ำสีฟ้าขุ่นที่อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียสนั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุจำนวนมากที่ดีต่อผิว, นำท่านทำกิจกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ

วันที่หก เรคยาวิค – โบสถ์ฮัลล์กริมสเคิร์คยา – บ้านฮอฟดิ – ศาลาว่าการเมือง – อาคารเพอร์แลน – บ้านภูเขาไฟ – ช้อปปิ้ง ถนน Laugavegur
ชม ศาลาว่าการเมือง อาคารที่ดูทันสมัยและออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเรคยาวิค, นำท่านขึ้นไปยัง จุดชมวิว Observation Deck ที่อยู่บนชั้น 4 เพื่อชมวิวสวยๆ ของเมืองเรคยาวิคจากด้านบนแบบ 360 องศา ซึ่งจะมองเห็นทิวทัศน์รอบๆ ได้โดยทั่ว รวมไปถึงทุ่งกว้างและแนวทิวเขาที่รายล้อมเมือง เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดเลย. นำท่านไปยัง บ้านภูเขาไฟ, สถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของไอซ์แลนด์ ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของประเทศไอซ์แลนด์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงกลไกของการเกิดภูเขาไฟ. นำท่านทำกิจกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ

วันที่เจ็ด เรคยาวิค - สนามบินเคฟลาวิค
นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย

วันที่แปด สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
HOFDI HOUSE

Stack Flow is an elite author known.

Image
GULLFOSS

Stack Flow is an elite author known.

Image
LAKI

Stack Flow is an elite author known.