/

อเมริกาตะวันตก ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส ชอปปิ้งเอาท์เลท อนาแฮม 8 วัน 5 คืน

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
LAS VEGAS

Stack Flow is an elite author known.

Image
GRAND CANYON

Stack Flow is an elite author known.

Image
WALK OF FRAME

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ลอสแอนเจลิส – เบเวอลี่ฮิลล์ – ซานตาโมนิกา – อนาแฮม
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ, ถึงสนามบินลอส แอนเจลิส เดินทางสู่นครลอส แอนเจลิส (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเบเวอลี่ฮิลล์ซึ่งเป็นย่านพักสุดหรูของเหล่าคนดังดาราฮอลลีวูด เป็นย่านที่โด่งดังมากที่สุดในลอสแอนเจลิส

วันที่สอง เที่ยวยูนิเวอร์แซล
นำท่านเข้าชมโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ให้ท่านได้อิสระ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของ อาทิเช่น ฉากน้ำท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนที่ตื้นเต้นเร้าใจ หรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัย อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK

วันที่สาม บาร์สโตว์ – OUTLET – ลาสเวกัส
นำท่านเดินทางสู่เมืองบาร์สโตว์ (Barstow) นำท่านเดินทางสู่ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดจากนั้นนำท่านเดินทางต่อ จนเข้าสู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา

วันที่สี่ อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริม
อิสระตามอัธยาศัยที่เมืองลาสเวกัส (ไม่มีบริการรถโค้ช)

วันที่ห้า ออนตาริโอ มิลล์ – ช้อปปิ้ง – อนาแฮม
นำท่านเดินทางสู่ ออนตาริโอ มิลล์ (Ontario Mills) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

วันที่หก The Hollywood Walk of Fame - ลอสแอนเจลิส – สนามบิน
นำท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนนHollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง , ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

วันที่เจ็ด  ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
เดินทางถึงสนามบินไต้หวัน รอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่แปด ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ  

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ANAHEIM

Stack Flow is an elite author known.

Image
GRAUMAN'S CHINESE THEATRE

Stack Flow is an elite author known.

Image
SKY WALK

Stack Flow is an elite author known.