/

ชมการแข่งขันฟุตบอล พรีเมยร์ ลีค ลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
LIVERPOOL

Stack Flow is an elite author known.

Image
MANCHESTER UNITED

Stack Flow is an elite author known.

Image
LONDON

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันที่ 07 พ.ย. 62  สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว M 

วันที่ 08 พ.ย. 62 ฮ่องกง - แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – เชสเตอร์
เดินทางถึง สนามบิน แมนเชสเตอร์หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าชม สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ดบ้านของทีมฟุตบอลชื่อดัง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ดเป็นสนามฟุตบอลที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี และมีขนาดความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอังกฤษ, จากนั้นเดินนำท่านทางต่อไปยังเมือง เชสเตอร์ (ระยะทาง 68 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. ) นำท่านชมตัวเมืองอันสวยงาม ทางตอนเหนือของแคว้นเวลส์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเป็นแบบทิวดอร์ อันเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวของที่นี่

วันที่ 09 พ.ย. 62 เชสเตอร์ – ลิเวอร์พูล – ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก - เชสเตอร์ 
นำท่านเดินทางสู่ ลิเวอร์พูล (ระยะทาง 34 กม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) นำท่านเดินทางสู่ย่าน Albert Dock เป็นชื่อของย่านตึกอิฐแดงมรดกโลก UNESCO World Heritage, จากนั้นเดินทางสู่ย่าน Liverpool ONE ศูนย์รวมร้านค้าร้านอาหารกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร, ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลแอนฟีลด์, นำท่านชมเกมส์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ ลีค ฤดูกาล 2019/2020 คู่ระหว่าง ทีมลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เริ่มการแข่งขันเวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หลังจบการแข่งขันได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเชสเตอร์

วันที่ 10 พ.ย. 62 เชสเตอร์ – อ๊อกซฟอร์ด - บิสเตอร์ วิลเลจ เอาท์ – ลอนดอน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกซฟอร์ด, ผ่านชม วิทยาลัยไครส์ตเชิร์ช (Christ Church Collage) หนึ่งในวิทยาลัยในเครือของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด และเป็นทั้งวิทยาลัย โบสถ์ และโรงเรียน สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแสนประณีตทั้งนอกและในอาคาร ที่วิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นจุดถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง “แฮร์รี่ พอตเตอร์” อีกด้วย, นำทุกท่านออกเดินทางสู่เมือง ลอนดอน

วันที่ 11 พ.ย. 62 พระราชวังบักกิ้งแฮม – บิ๊กเบน - ลอนดอนอาย – ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด
นำท่านผ่านชม พระราชวังบักกิ้งแฮม อีกความงดงามของพระราชวังแห่งราชวงศ์อังกฤษ , นำท่านเดินทางสู่ ลอนดอนอาย และถ่ายรูปกับหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอนที่อยู่คู่กับลอนดอนมานานถึง 20 ปี

วันที่ 12 พ.ย. 62 ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ – ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด – สนามบิน
นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ ชมความงามสองฝั่งแม่น้ำสายหลักของลอนดอน สัมผัสกับเมืองมหานครแห่งนี้ จากอีกมุมมองแต่น่าสนใจไม่แพ้กันด้วยทิวทัศน์สวยๆ ตลอดชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน สถานที่สำคัญต่างๆ เช่น มหาวิหารเซนต์ปอล สะพานมิลเลเนียม โรงละครแห่งชาติ,อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด,ออกเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค  

วันที่ 13 พ.ย. 62 ฮ่องกง – กรุงเทพ 
ถึงสนามบินเมืองฮ่องกง ณ เกาะฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่อง, เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ANFIELD

Stack Flow is an elite author known.

Image
OLD TRAFFORD STADIUM

Stack Flow is an elite author known.

Image
CHRIST CHURCH COLLAGE

Stack Flow is an elite author known.