/

ฟุกุโอกะ สนุกสนานกับหิมะเมืองใต้ รวมค่าเข้าลานสกี + กระดานเลือน 5 วัน 3 คืน

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
KINRIN LAKE

Stack Flow is an elite author known.

Image
UMI JIGOKU

Stack Flow is an elite author known.

Image
SKII

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง,ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น.

วันที่สอง สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคิริน - เมืองเบปปุ ยูมิจิโกกุ (รวมค่าเข้าชม 1 บ่อสีฟ้า) – แช่ออนเซ็น + ดินเนอร์ขาปู
เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น,นำท่านนมัสการ เทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ เป็นศาลเจ้าที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึง 700,000 คนต่อปี.จากนั้นนำท่านเดินทางไปสูดอากาศยามเช้ากันที่ หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านน้อยน่ารักๆ ในหุบเขาอันแสนอบอุ่น มีร้านขายของเรียงรายสองข้างทางให้ได้เลือกชิม ชม แชะถ่ายรูปกันเพลินๆ.นำท่านเดินทางไป จังหวัดโออิตะ เมืองเบปปุ นำท่านชม ยูมิ จิโกกุ เป็นหนึ่งในแปดของน้ำพุร้อนของทัวร์ขุมนรกเบปปุจิโกกุ น้ำพุร้อนที่มีลักษณะของบ่อที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีน้ำเป็นสีฟ้าและมีส่วนผสมของโคบอลต์ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขา Tsurumi เมื่อ 300 ปีก่อน.

วันที่สาม โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท - ลานสกี - ย่านการค้าท้องถิ่น ฮามาโนะมาชิอาร์เคต
นำท่านเดินทางไปยัง โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งนึงของคิวชู (Kyushu) ให้ทุกท่านช็อปปิ้งกันได้อย่างสะดวกสบาย โดยเอ้าท์เล็ตแห่งนี้มีสินค้าจะมีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงทั่วๆไป.ช่วงบ่าย มาสนุกสุดๆ กับหิมะเมืองใต้ ให้ท่านได้สนุกสนานกับกระดานเลื่อนบนหิมะ (รวมค่าเข้าลานสกี และค่ากระดานเลื่อน).

วันที่สี่ สวนสันติภาพนางาซากิ – DUTY FREE – ช้อปปิ้งเทนจิน
นำท่านเดินทางไปยัง Nagasaki Peace Park สวนสันติภาพนางาซากิ ที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ที่ชื่อว่า FAT MAN เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ภายในสวนมีรูปปั้น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ด้วย.จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ย่านช้อปปิ้งเทนจิน,เรียกว่าเป็นย่านที่เปรียบเสมือนหัวใจของเมือง แถมยังถือว่าเป็นย่านที่มีความสำคัญมากๆ ของเกาะคิวชูเลยทีเดียว ย่านนี้มีให้เลือกเดินชิลกันแบบจุใจสุดๆไม่ว่าจะเป็นร้าค้าต่างๆ ที่เรียงรายอยู่เต็มสองข้างฝั่งถนน.

วันที่ห้า สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
YUFUIN FLORAL VILLAGE

Stack Flow is an elite author known.

Image
TOSU PREMIUM OUTLETS

Stack Flow is an elite author known.

Image
NAGASAKI PEACE PARK

Stack Flow is an elite author known.