/

โปรแกรมทัวร์

บริการทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต อาทิ เอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ในราคาและบริการคุณภาพ

CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อลังการ อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ขอพร วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ ชมความงาม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว ช้อปปิ้งย่านดัง ซีเหมินติง ตลาดกลางคืนไทจง ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

    เม.ย. - มิ.ย. 2567

    VIETJET AIR (VZ)

    เริ่มต้น 17,888.-

ตะลุยไต้หวัน แบบชิคๆ 4 วัน 3 คืน

" เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซำจั๋ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านชาวประมงหลากสี อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา "

    มกราคม - เมษายน 2567

    Thai Lion Air SL

    เริ่มต้น 16,999