/

โปรแกรมทัวร์

บริการทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต อาทิ เอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ในราคาและบริการคุณภาพ

แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ 8 คืน 5 วัน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

ส่องสัตว์ซาฟารี โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ Table Mountain ชมฝูงนกเพนกวิน แหลมกู๊ดโฮป

    กุมภาพันธ์- มิถุนายน 2563

    SINGAPORE AIRLINES

    เริ่มต้น 63,900.-

เคปทาวน์ แอฟริกาใต้ 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์

Table Mountain ล่องเรือชมฝูงแมวน้ำ ชมฝูงนกเพนกวิน แหลมกู๊ดโฮป ไร่ไวน์กรูทคอนสแตนเทีย

    ธันวาคม 2562

    ETHIOPIAN

    เริ่มต้น 39,900.-

แอฟริกาใต้ 5 วัน 3 คืน ส่องสัตว์ซาฟารี โดยสายการบิน 5 ดาว

ส่องสัตว์ซาฟารี โจฮันเนสเบิร์ก หมู่บ้านเลเซดี เมืองซันซิตี้ เมืองพริทอเรีย ลิ้มรสบาร์บีคิวเนื้อสัตว์

    ธันวาคม 2562

    SINGAPORE AIRLINES

    เริ่มต้น 44,900.-