/

โปรแกรมทัวร์

บริการทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต อาทิ เอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ในราคาและบริการคุณภาพ

เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน

เสียมเรียบ-ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ็ก-องค์จอม-ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม-นครวัด

    กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 63

    AIR ASIA

    เริ่มต้น 9,999.-

พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน

พนมเปญ-อนุสาวรีย์อิสรภาพ-วัดพนม-คุกตวลสเลง-พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล-นครธม-นครวัด

    กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 63

    AIR ASIA

    เริ่มต้น 12,900.-