/

โปรแกรมทัวร์

บริการทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต อาทิ เอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ในราคาและบริการคุณภาพ

ตะลุยมัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก 4 วัน 3 คืน

" ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี วัดมหากันดายงค์ วัดเจดีย์ชเวสิกอง ชมสะพานไม้อูเบ็ง วัดกุโสดอ มัณฑะเลย์ฮิลล์ วัดติโลมินโล วัดอนันดา พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผาแบบพื้นเมือง "

    กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567

    MYANMAR AIRWAYS 8M

    เริ่มต้น 14,999

ตะลุยพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท 3 วัน 2 คืน

" สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน สักการะเทพทันใจ พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา + Buffet Hotpot "

    กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567

    MYANMAR AIRWAYS 8M

    เริ่มต้น 12,999