/

โปรแกรมทัวร์

บริการทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต อาทิ เอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ในราคาและบริการคุณภาพ

สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน บินตรงโดยสายการบินไทย

สวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกไรน์ ทะเลสาบเจนีวา เซอร์แมท ยอดเขาทิตลิส เมืองลูเซิร์น เมืองโลซาน

    มีนาคม- มิถุนายน 2563

    THAI AIRWAYS

    เริ่มต้น 45,888.-

สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน บินตรงโดยสายการบินไทย

ซูริค | เจนีวา | ยอดเขากลาเซียร์ 3000 | ยอดเขาจุงฟราวด์| ลูเซิร์น

    มีนาคม – พฤษภาคม 63

    การบินไทย

    เริ่มต้น 55,900.-