Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Superb Cruise ! Genting Dream

ChangYo Tour

Available

31 ต.ค. 61 – 16 พ.ย. 61
เริ่มต้น 12,999 บาท

Detail

สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย)-สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน LION AIR (SL)

More Detail

Tel: 02-215-4422,33 086-316-4433
Line : dentave

12,999 บาท

บริการ คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม กับบริการทัวร์ที่หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต หรือ เส้นทางใหม่ ๆ ตามฤดูกาล กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี

ChangYo Tour

Discover the best !!!

อัตราค่าบริการ

**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**

EARLY BIRD >> จอง/มัดจำก่อน 1 ต.ค. ลดทันทีท่านละ 1,000.-

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ ราคาทารก
ต่ำกว่า 2 ขวบ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ห้อง INTERIOR ISS/ISA

ไม่มีหน้าต่าง

ห้อง OCEAN VIEW
OSS/OSA
มีหน้าต่าง
ห้อง BALCONY มีระเบียง

 BSS / BSA
มีหน้าต่าง

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205
31 ต.ค.-2 พ.ย. 61 14,999.-

13,999.-

16,999.-

15,999.-

18,999.-

17,999.-

9,500.- 6,900.-
SL100
0740-1120
SL105
2030-2205
7-9 พ.ย. 61 14,999.-

13,999.-

16,999.-

15,999.-

18,999.-

17,999.-

9,500.- 6,900.-
SL100
0740-1120
SL105
2030-2205
14-16 พ.ย. 61 13,999.-

12,999.-

13,999.-

14,999.-

17,999.-

16,999.-

9,500.- 6,900.-

**** โปรแกรมนี้ไม่มีราคาเด็ก ****

*** เข้าพักเป็นท่านที่ 3-4* ในห้องราคาเท่าราคาผู้ใหญ่ ***

** ห้อง OCEAN VIEW  พักได้ไม่เกิน ห้องละ 2 ท่าน **

เช็ครูปภาพห้องพัก http://vr.dreamcruiseline.com/genting-dream/interior-stateroom/en

ราคานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ/ทิปไกด์ท้องถิ่น/คนขับ 1,900 บาทต่อท่าน ชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนขึ้นเครื่อง และไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

0-2215-4422,33

CALL US

Superb Cruise ! Genting Dream

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

04.30 น.       คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

07.40 น.       เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100

11.20 น.       เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เที่ยง          **อิสระอาหารที่ที่สนามบิน  CHANGI ตามอัธยาศัย**

                    นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER

61 Marina Coastal Drive, สิงคโปร์ 018947

16.00 น.         นำคณะท่าน REGISTER ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center  จากนั้นนำท่านเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Genting Dream  เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้นและนำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352

คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว

*** ก่อนเวลาเรือสำราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่ง

เป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากลโดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่

กำหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน***    

 

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์

                    หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby

ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย )

*** Casino ให้บริการหลัง 24.00 น.***

 

*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

 

** ห้องอาหาร Dream Dining

      (walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

 

 

***  ชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. ***

21.00 น.         ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย *****

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่สอง ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มาเลย์เซีย

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

07.30-09.00 น.          รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

       กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR)

10.00 น.                   เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ พอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย สำหรับท่านที่ทำ    การจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ    ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM

https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/

ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR PORTKLANG เริ่มต้นที่ 50 SGD / pax

https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-kualalumpur-excursions/-/media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx

*** ลูกค้าต้องมาขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. ***

21.00 น.         เรือล่องออกจากท่าเรือพอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่้นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน

22.00 น.         เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำ

                    กระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น 

(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่       จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่สาม (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

07.30-09.00 น.          รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

11.00 น.         เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์    หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น

 

** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

 • ทีมงานทัวร์ที่สิงคโปร์ รอรับทุกท่านเดินทางไปชมเมืองสิงคโปร์ มีรถโค้ชและไกด์บริการ
 • จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)

 

 • จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
 • รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

17.30 น.         ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี

20.30 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105

22.05 น.         เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

********************************************************

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

*** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***

ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจ้าที่เรือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว

“มากกว่าความชำนาญ คือ การให้บริการด้วยใจ”

หมายเหตุ          โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน

กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

 

Inside

 

 

 

 

Balcony

 

 

 

 

Oceanview

 

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

***ขอความกรุณาส่งสำเนาพาสปอร์ตและชำระมัดจำภายใน 24 ช.ม. หลังจากทำการจอง เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวดเรื่องกำหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ***

อัตรานี้รวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการ
 • ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 • อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ),
 • กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

 

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ราคานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ/ทิปไกด์ท้องถิ่น/คนขับ 1,900 บาทต่อท่าน ชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนขึ้นเครื่อง และไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 • ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI บนเรือ เริ่มต้นที่คินละ 19 SGD
 • อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

 

 1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
 4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 

 • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 • ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

หมายเหตุ

 1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
  2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
  2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
  3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองหรือขึ้นเรือ
  4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
  5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ล่องเรือสำราญ Genting Dream

 

หนังสือเดินทางและวีซ่า ·        ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง

·        ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องทำวีซ่าเพื่อเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการท่องเที่ยวของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือสำราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถทำรายการผ่านบัตรเครดิตที่ได้ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้
เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านนำเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท หากมีความจำเป็นที่จะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและสำแดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออก โดยการใช้จ่ายบนเรือต้องนำเงินสดขั้นต่ำ 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางและแบรนด์เรือสำราญ) โดยวันก่อนเรือจะเทียบท่าวันสุดท้าย ต้องตรวจสอบและทำรายการทั้งหมดให้เสร็จสิ้น
ประกันภัย แนะนำให้ซื้อประกันการเดินทาง
อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบได้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง
เวลาท้องถิ่น    เวลาบนเรือสำราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ตามเขตน่านน้ำแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจำวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ
สกุลเงิน  บนเรือสำราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน SGD // อัตราเทียบ 24.40 บาท ต่อ 1 SGD

*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที่ 15 มิ.ย. 61 : อ้างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate

หากท่านใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่าของธนาคารปกติ

กระแสไฟฟ้า มีทั้งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล์ ทั้งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป

(แนะนำให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย)

  ภาษา บนเรือสำราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
  น้ำดื่ม บนเรือมีบริการน้ำดื่มให้ในห้องพักฟรี 2 ขวด ต่อวัน
  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามที่เรือกำหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น ค่ำจนถึงดึกให้บริการ สับเปลี่ยนกันตามมื้ออาหารตลอดทั้งวัน หรือมื้ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่จะมีระบุไว้ใน cruise card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง ณ ห้องโรงละครหลัก ท่านที่ทานอาหารรอบแรกจะได้ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง
** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษทลูกค้าต้องทำการจองเพิ่มเติมบนเรือสำราญ ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามมื้ออาหารและราคาที่เรือกำหนด
สิ่งที่ต้องเตรียม        ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน

       เตรียมสำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ทำการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริงของทุกท่านจะถูกเรียเก็บ สำรองเกิดกรณีฉุกเฉิน

       ตั๋วล่องเรือ

       ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag

       แบบฟอร์มการลงเรือ

       เงินสด/ บัตรเครดิต

       กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ

       ของมีค่า / อุปกรณ์ที่จำเป็น

       ยารักษาโรค ยาประจำตัว

       ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียม        แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว เนื่องจากบนเรืออาจมีลมแรง

       ยาประจำตัว ที่มีรายละเอียดกำกับ

       อปุกรณ์อาบน้ำ ของใช้ส่วนตัว

       Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์

       ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรอง

       รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย

       หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว

       ชุดว่ายน้ำ

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้นำขึ้นและลงเรือ ·        ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน

·        ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

·        ตัวสำรองไฟ Power Bank ห้ามโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น

·        เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งที่มี และไม่มีแอลกอฮอล์

·        ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์

·        อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด

เครื่องแต่งกาย ·        การแต่งกายทั้งชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและที่ท่าเรือเพื่อร่วมโปรแกรมทริปกับทางเรือที่ได้ทำรายการจองไว้

·        หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   smart casual หรือกึ่งทางการได้

 

ขั้นตอนการขึ้น–ลง เรือสำราญ

 1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก นำพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป

 

 

 

หากกรณีการ์ดสูญหายกรุณาติดต่อแจ้งทาง Reception

 

 1. นำสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย Luggage Tag เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางเรือลำเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถทำได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการลำเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน)
 2. นำพาสปอร์ต สำเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครื่องบิน (กรณีถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย)
 3. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมนำการ์ดห้องพักท่านรูดกับเครื่องบันทึก เพื่อยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือสำราญ
 4. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีที่ขึ้นเรือสำราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนีภัยฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน
 5. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือที่ระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไปตามจุดที่ระบุไว้ใน Cruise Card โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพที่มีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณีไป

 

ขั้นตอนเคลียค่าใช้จ่าย และรับพาสปอร์ตคืน

 

 1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง นำการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งชำระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปทั้งหมด ท่านสามารถชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต

**กรณีชำระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่เรือกำหนด**

 1. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือสำราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับหนังสือเดินทางคืนแก่ทุกท่าน

 

กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอื่นได้

สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพื้นที่อาจไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก)

 

WIFI STANDARD Per Night PREMIUM Per Night
ราคาโดยประมาณ USD 19 29 USD

    

กรณีที่ท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมที่ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศที่เดินทาง โดยวันปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ำสากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได้

****** HAVE A NICE TRIP ******

YOU MAY ALSO LIKE

ทัวร์ลาว…หลวงพระบาง 3 วัน

華欣兩天一晚游

芭他雅二天一晚游

象島三天兩晚游

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

© Copyright 2018- Presented by BCM

Show Buttons
Hide Buttons