Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 (TG)

ChangYo Tour

Available

เดินทาง 14 - 17 ต.ค.62
เริ่มต้น 28,500.-

Detail

ร่วมชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ณ นครกวางเจา งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเซีย และเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจากทั่วโลก

More Detail

Tel: 02-215-4422,33 086-316-4433
Line : changyotravel

28,500.- บาท

บริการ คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม กับบริการทัวร์ที่หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต หรือ เส้นทางใหม่ ๆ ตามฤดูกาล กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี

ChangYo Tour

Discover the best !!!

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

0-2215-4422,33

CALL US

ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 (TG)

วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ-กวางเจา-วัดต้าฝอ-ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

08.30 น.        พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS ROW D พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน

 

10.40 น.          ลัดฟ้าสู่สนามบิน ป๋ายหยุน นครกวางเจา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG668

 

14.30 น.          ถึงสนามบิน ป๋ายหยุน นครกวางเจา กวางเจาแม้จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนปัจจุบันกวางเจามีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีนและยังได้รับสถานะเป็นหนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีนอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดินครอบคลุมเมืองชั้นในทั้งหมด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านชม วัดต้าฝอ ที่น่าสนใจภายในมีพระพทธรูปทองคำขนาดใหญ่สวยงาม และมีผู้คนแวะเวียนมากราบไหว้กันอยู่ตลอดเวลา เดินทะลุมาเรื่อยๆก็จะเจอกับเจ้าแม่กวนอิม 1000 มือ ซึ่งแกะสลักมาจากไม้มีลวดลายสวยงามมาก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ

 

〉〉〉 เตรียมเอกสารจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับการทำบัตรเข้างาน 〈〈〈

*** (สำคัญ.!!) เอกสารสำหรับทำบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ***
1. ลูกค้าที่ไม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้
ทางบริษัทดังนี้ (นำติดตัวไปด้วย ณ วันเดินทาง)
  1.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พื้นหลังสีฟ้า)
  1.2 นามบัตร (ตัวจริง)
1.3 อีเมล์ผู้เข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง)

2. ลูกค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิ่งที่จะต้องนำติดตัวไปด้วย
  2.1 บัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ (บัตรแข็งสีฟ้า)

 

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ติ๋มซำห่านย่าง
นำท่าน ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง ถนนเดินเท้าที่มีชื่อเสียงยามราตรี และเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อิสระให้ท่านได้เลือกเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย

ที่่พัก              นำท่านพักที่ Haoyin Gloria Plaza Hotel 5* หรือเทียบเท่า http://haoyingloria.shop.cthy.com/
Address:135 Yinbing Rd, Huadu District, Guangzhou TEL: 020-86826999

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่สอง ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้ง 126th China Import and Export Fair บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex เพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ 126th Chinese Import and Export Fair งานเริ่มเวลา 09.30 – 18.00 น. ท่าน ผู้เข้าร่วมชมงานจะมีโอกาสพบปะผู้ผลิตสินค้าโดยตรง สร้างงานใหม่ สร้างรายได้ เพิ่มเติม เพราะท่านจะมีมุมมองใหม่ๆ สินค้าใหม่ ในการนำมาเสนอลูกค้าของท่านใน โอกาสต่อๆไป
****** อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย ***** เพื่อความสะดวกในการดูงาน

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!!! บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ และอื่นๆให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 800 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซำ รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ !!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้ำผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม เป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตกแต่งเป็นรูปเรือไม้ที่เก่าแก่

ที่พัก                 เดินทางสู่ที่พัก Haoyin Gloria Plaza Hotel 5* หรือเทียบเท่า http://haoyingloria.shop.cthy.com/
Address:135 Yinbing Rd, Huadu District, Guangzhou TEL: 020-86826999

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่สาม ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้ง 126th China Import and Export Fair – จัตุรัสฮัวเฉิง

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex เพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ 126th Chinese Import and Export Fair ชมงาน (ต่อ) จากเมื่อวานให้ท่านได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม
****** อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย ***** เพื่อความสะดวกในการดูงาน

 

ได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำท่านชม จัตุรัสฮัวเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ้นที่ 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่นพิพิธภัณฑ์กวางตุ้ง หอดนตรี หอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่งตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

 

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู สุกี้ข้าวต้ม

ที่พัก               เดินทางสู่ที่พัก Haoyin Gloria Plaza Hotel 5* หรือเทียบเท่า http://haoyingloria.shop.cthy.com/
Address:135 Yinbing Rd, Huadu District, Guangzhou TEL: 020-86826999

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่สี่ ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้ง 126th China Import and Export Fair - กรุงเทพฯ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex เพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ 126th Chinese Import And Export Fair ชมงาน จากเมื่อวานให้ท่านได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม
****** อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย ***** เพื่อความสะดวกในการดูงาน

 

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 

21.05 น.          ลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG679
23.05 น.          ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

YOU MAY ALSO LIKE

CBD FAIR 2019 China International Building Decoration Fair มหกรรมแสดงสินค้าตกแต่งอาคาร ณ กวางเจา 4 วัน 3 คืน (TG)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

© Copyright 2018- Presented by BCM

Show Buttons
Hide Buttons