Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Guangzhou Canton Fair 125th China (CZ) กวางเจาแฟร์ 4 วัน

ChangYo Tour

Available

เดินทาง 14 - 17 เม.ย.62
26,900.-

Detail

GUANGZHOU CANTON FAIR 125TH China Import and Export
กวางเจาแฟร์
ดูงาน 3 วันเต็ม.....ไม่ลงร้าน

More Detail

Tel: 02-215-4422,33 086-316-4433
Line : changyotravel

26,900.- บาท

บริการ คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม กับบริการทัวร์ที่หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต หรือ เส้นทางใหม่ ๆ ตามฤดูกาล กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี

ChangYo Tour

Discover the best !!!

ช่วงที่ 1: กำหนดการเดินทางวันที่ 14-17 เมษายน 2562

 

ราคาทัวร์ ::     26,900      บาท/ท่าน  พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500       บาท

 

1. ชมงาน 3วัน เต็ม   ไม่ลงร้าน

2. พักโรงแรม 5  ดาว 

3. เมนู: ติ๋มชำ,ซีฟู๊ด บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

 

****ฟรีกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ ****

 

…ฟรีบัตรเข้างาน…

เฉพาะท่านที่ยังไม่มีบัตรเข้างาน

กรุณาเตรียมรูปถ่าย 1 ใบ

นามบัตร / พาสปอร์ต

หมายเหตุ  

หากท่านใดมีบัตรเข้างานอันเก่า  กรุณานำบัตรเข้างานไปด้วย หากท่านไม่ได้นำติดตัวไป , ทำหาย , หรือชำรุด ท่านต้องทำบัตรใหม่ และเสียค่าใช้จ่าย 200 หยวน (ชำรุดไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องนำบัตรที่ชำรุดไปแลกกับบัตรใหม่)  ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

0-2215-4422,33

CALL US

Guangzhou Canton Fair 125th China (CZ) กวางเจาแฟร์ 4 วัน

วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ-กวางเจา

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

05.30 น.        พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN (CZ)  โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ

08.40 น.        ลัดฟ้าสู่สนามบิน ป๋ายหยุน นครกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN  เที่ยวบินที่  CZ362

12.25 น.        ถึงสนามบิน ป๋ายหยุน นครกวางเจาหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรกวางเจาแม้จะเป็น

ศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนปัจจุบันกวางเจามีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีนและยังได้รับสถานะเป็นหนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีนอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดินครอบคลุมเมืองชั้นในทั้งหมด

 

» » » เตรียมเอกสารจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับการทำบัตรเข้างาน 

*** (สำคัญ.!!) เอกสารสำหรับทำบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ***

1. ลูกค้าที่ไม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้         ทางบริษัทดังนี้     (นำติดตัวไปด้วย ณ วันเดินทาง)

                1.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พื้นหลังสีฟ้า)

                1.2 นามบัตร (ตัวจริง)

                1.3 อีเมล์ผู้เข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง)

2. ลูกค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิ่งที่จะต้องนำติดตัวไปด้วย

2.1  บัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ (บัตรแข็งสีฟ้า)(หากทำสูญหายหรือลืมนำไปด้วยลูกค้าจะต้องไปชำระค่าทำบัตรใหม่เองที่งานแฟร์ประมาณ 200หยวน/ท่าน )

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ติ๋มซำ

                        พักที่  Haoyin Gloria Plaza Hotel  5*  หรือเทียบเท่า http://haoyingloria.shop.cthy.com/

                        Address:135 Yinbing Rd, Huadu District, Guangzhou TEL: 020-86826999 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่สอง ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้ง 125th China Import and Export Fair ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทาง

สู่  Pazhou Complex เพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้า

นานาชาติ   125th Chinese Import and Export Fair งานเริ่มเวลา 09.30 – 18.00 น. ท่านผู้เข้าร่วมชมงานจะมีโอกาสพบปะผู้ผลิตสินค้าโดยตรง สร้างงานใหม่ สร้างรายได้เพิ่มเติม เพราะท่านจะมีมุมมองใหม่ๆ สินค้าใหม่ ในการนำมาเสนอลูกค้าของท่านในโอกาสต่อๆไป

                    

 

 

****** อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย ***** เพื่อความสะดวกในการดูงาน 

 

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!!! บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ  ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ และ

อื่นๆให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 800 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซำ รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ !!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้ำผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม เป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตกแต่งเป็นรูปเรือไม้ที่เก่าแก่

 

นำท่าน ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง ถนนเดินเท้าที่มีชื่อเสียงยามราตรี และเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อิสระให้ท่านได้เลือกเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย

 

พักที่  Haoyin Gloria Plaza Hotel  5*  หรือเทียบเท่า http://haoyingloria.shop.cthy.com/

                        Address:135 Yinbing Rd, Huadu District, Guangzhou TEL: 020-86826999 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่สาม ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้ง 125th China Import and Export Fair ช้อปปิ้งถนนซ่างเซี่ยจิ่ว

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex เพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้า

นานาชาติ125th Chinese Import and Export Fair ชมงาน (ต่อ) จากเมื่อวานให้ท่านได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีก

****** อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย ***** เพื่อความสะดวกในการดูงาน

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ …เมนู Seafood

 

 

นำท่านสู่ ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมไปท่าเรือ พระราชสำนักราชวงศ์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้น จัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะ ปัจจุบันได้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมาย และสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้เห็น ชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงาม ซึ่งตอนหลังคนจีน นำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทย และปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายอาทิ เสื้อผ้า,กระเป๋า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคล้ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยที่เดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืน ถือเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองกวางเจา

 

 

พักที่  Haoyin Gloria Plaza Hotel  5*  หรือเทียบเท่า http://haoyingloria.shop.cthy.com/

                        Address:135 Yinbing Rd, Huadu District, Guangzhou TEL: 020-86826999 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่สี่ ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้ง 125th China Import and Export Fair - กรุงเทพฯ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex เพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ

125th Chinese Import  And  Export Fair  ชมงาน จากเมื่อวานให้ท่านได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีก

****** อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย ***** เพื่อความสะดวกในการดูงาน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

23.15 น.        ลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN  เที่ยวบินที่ CZ3035

01.10+1 น.    (วันที่ 18 เมษายน 2562) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125 เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2562

 

สถานที่จัดงาน : PAZHOU COMPLEX : 308 Yue Jiang Zhong Road, Guangzhou 09.30-18.00 น.

 

วันที่ 15-19 เมษายน 2562

วันที่ 23-27 เมษายน 2562

วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2562

<Large Machinery & Equipment

(เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ และอุปกรณ์)

<Small Machinery

(เครื่องจักรขนาดเล็ก)

<Bicycles (รถจักรยาน)

<Motorcycles (รถมอเตอร์ไซด์)

<Vehicle Spare Parts (อะไหล่ยานพาหนะ)

<Chemical Products (เคมีภัณฑ์,วัสดุเคมี)

<Hardware

(อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์,ฮาร์ดแวร์)

<Tools (เครื่องมือ,อุปกรณ์)

<Vehicles

(ยานพาหนะ,เครื่องมือลำเลียง)

<Construction Machinery

(เครื่องจักรก่อสร้าง)

<Electrical Appliances

(เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค)

<Computer & Communication Products

(อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และติดต่อสื่อสาร)

<Lighting (อุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง)

<Building & Decorative Materials

(วัสดุและเครื่องมือก่อสร้างและตกแต่ง)

<Sanitary & Bathroom Equipment

(เครื่องมืออุปกรณืทำความสะอาด)

<Importing Products (สินค้านำเข้า)

 

<Kitchen & Tableware

(เครื่องครัวและภาชนะใส่อาหาร)

<General Ceramics

 (ผลิตภัณฑ์เซรามิค)

<Arts Ceramics (เซรามิคสำหรับศิลปะ)

<Home Decorations

(อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน)

<Glass Arts (เครื่องแก้วศิลปะ)

<Furniture (เฟอร์นิเจอร์)

<Weaving, Rattan & Iron Arts

(เครื่องเรือนที่ทำจากหวาย / เหล็ก)

<Gardening Products

(อุปกรณ์เกี่ยวกับหินและเหล็ก)

<Stone and Iron Products

(อุปกรณ์เกี่ยวกับหินและเหล็ก)

<Household Items(ของใช้ในครัวเรือน)

<Personal Care Products

(ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย)

<Toiletries (ผลิตภัณฑ์ภายในห้องน้ำ)

<Clock, Watch & Optical

(นาฬิกาและแว่นตา)

<Instruments (เครื่องดนตรี)

<Toys (ของเล่น)

<Gifts & Premiums (สินค้าพรีเมี่ยม)

<Festival Item (สินค้ากับเทศกาล)

 

<Men ‘s Ladies Wear

(เสื้อผ้าสำหรับบุรุษและสตรี)

<Kids ‘Wear (เสื้อผ้าสำหรับเด็ก)

<Underwear (ชุดชั้นใน)

<Sports & Casual Wear

(ชุดกีฬาและลำลอง)

<Furs, Leathers, Downs & Downs

Products

(ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์และหนังสัตว์)

<Fashion Accessories & Fittings

(สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน)

<Textile Raw Materials & Fabrics

(สิ่งทอ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และอุปกรณ์)

<Carpets & Tapestries

(พรมและผ้าม่าน)

<Food (ผลิตภัณฑ์อาหาร)

<Medicines & Health Products

(ผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ)

<Medical Devices, Disposables & Dressings (ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา)

<Sports, Travel & Recreation

Products (ผลิตภัณฑ์กีฬา,ท่องเที่ยว)

<Office Supplies (อุปกรณ์สำนักงาน)

<Shoes (รองเท้า)

<Cases & Bags (เครื่องหนัง, กระเป๋า)

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cantonfair.org.cn

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

14-17 เมษายน 2562

26,900

26,900 24,900

4,500

 

เด็กเสริมเตียง              คือ ผู้เดินทางที่มีอายุ ณ วันเดินทางต่ำกว่า 12 ปีและพักกับผู้ใหญ่โดยมีเตียง

เด็กไม่เสริมเตียง         คือ ผู้เดินทางที่มีอายุ ณ วันเดินทางต่ำกว่า 12 ปีและพักกับผู้ใหญ่โดยไม่มีเตียง

 

อัตราค่าบริการรวม          >>>

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ แบบกรุ๊ปสายการบิน  CHINA SOUTHERN  +ภาษีสนามบินไทย-จีน +น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก./ท่าน โหลดใต้ท้องเครื่องได้ 1 ใบ / ท่าน 

  ค่าที่พัก 2-3 ท่าน (ต่อ1 ห้องเท่านั้น)

 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ

√ ค่าวีซ่าจีน เฉพาะพาสปอร์ตไทย ( 4 วันทำการ )

√ บัตรเข้าชมงานแฟร์ (ฟรี)  (สำหรับท่านที่มีบัตรเชิญแล้วไม่สามารถหักคืนได้) 

√ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง  1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน) 

√ ค่ายานพาหนะและไกด์นำทางตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม             >>>

Χ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด

Χ  ค่าหนังสือเดินทาง  เอกสารต่างด้าวต่างๆ และวีซ่าต่างชาติ

Χ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ฯลฯ

Χ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

Χ ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 4วัน = 80หยวน / ลูกค้า 1 ท่าน  หัวหน้าทัวร์วันละ 100 บาท/ท่าน  เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน , ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ,หากท่านงดใช้รายการใดรายการหนึ่งถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถขอเรียกเงินคืน

 

เงื่อนไขการให้บริการ                >>>

1. มัดจำท่านละ 10,000บาท พร้อมแฟกสลิปมาที่ 02-2151167 พร้อมระบุชื่อผู้จอง เนื่องจากราคานี้เป็นตั๋วกรุ๊ป ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถ ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. การยกเลิก                  

3.1 ยกเลิกก่อน 30วัน คืนค่าบริการทั้งหมด

3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ   10,000  บาท

3.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจาก

    คอมพิวเตอร์

        ห้ามมีรอยเย็บแม็ก หรือรอยปากกาใดๆพื้นหลังสีขาวเท่านั้น**สำคัญมาก**

4. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง

6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา

– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีสำเนาสูติบัตรเด็ก

–  กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทางออกที่เขต

8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ใน

กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่า

ให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์

อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)

10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า

11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้อง รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่า ในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานใน  ประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น

หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

 

(สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทำวีซ่า ในกรณีดังต่อไปนี้)*มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 6 ธ.ค.59 เป็นต้นไป

1.รูปถ่ายต้องอายุไม่เกิน 6 เดือน

2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้า และใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน **สำคัญมาก

3.ห้าม สวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว เสื้อนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ

4.ห้าม นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์ หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร์

5.ห้าม นำรูปที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นวีซ่า

6.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

7.ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู แว่นตาดำ แว่นตาแฟชั่น แว่นสายตาขอบดำ

8.ห้าม สวมใส่คอนแทคแลนส์สี หรือ คอนแทคแลนด์บิ๊กอายส์แฟชั่น

 

กฎการใช้รูปถ่ายสำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนจะต้องใช้รูปทำการยื่นคำร้อง  2 ใบ โดยรูปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้ 

1. รูปสี พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2. ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดังรูปตัวอย่าง

 

3. รูปถ่ายจะต้องบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผู้ยื่นคำร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา ไม่อ้าปาก หรือยิ้มเห็นฟัน ห้ามทำท่าทาง หรือมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา

4. รูปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรือแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น

5. รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชำรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ

6. พื้นหลังต้องเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น

7. รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น

ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้อง

 

 

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

***** เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาพิจารณาโปรแกรมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจ *****

YOU MAY ALSO LIKE

華欣兩天一晚游

芭他雅二天一晚游

象島三天兩晚游

行程D大城府+千年古庙+如来脚印+五世皇故宫

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

© Copyright 2018- Presented by BCM

Show Buttons
Hide Buttons