Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Germany Belgium Netherlands 8 D 5 N

ChangYo Tour

Available

เดินทาง 8 พ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
เริ่มต้น 37,900.-

Detail

• เที่ยวเยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอแลนดร์ 8 วัน 5 คืน
• ชมโคโลญ บรัสเซลส์ อัมสเตอร์ดัม ดอกทิวลิป เคอเมนฮอฟ

More Detail

Tel: 02-215-4422,33 086-316-4433
Line : dentave

43,900.- บาท

บริการ คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม กับบริการทัวร์ที่หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต หรือ เส้นทางใหม่ ๆ ตามฤดูกาล กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี

ChangYo Tour

Discover the best !!!

อัตราค่าบริการ​

วันเดินทาง ราคา
มีนาคม 23-30 / 24-31 มี.ค. 62

25 มี.ค.- 1 เม.ย. 62

27 มี.ค.- 3 เม.ย. 62

28 มี.ค.- 4 เม.ย. 62

43,900
     

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท

​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000 ​บาท

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

0-2215-4422,33

CALL US

Germany Belgium Netherlands 8 D 5 N

วันที่ 1: สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

17.00 น.           พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

20.35 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 2: ดูไบ - แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

00.50 น.         แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

03.20 น.          ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK43 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

07.35 น.          เดินทางถึงเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองแฟรงก์เฟิร์ต เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินของประเทศ เป็นที่ตั้งของทั้งตลาดหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ส่วนอีกด้านก็คือการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งของโลกเช่นกัน แฟรงก์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งเครื่องบิน รถยนต์และรถไฟครบถ้วนกระบวนความ อลังการไม่แพ้เมืองหลวงอย่างเบอร์ลินเลย แฟรงก์เฟิร์ตมีอาคารสูงละลานตาสลับฉากกับพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่ล้วนแต่เป็นอาคารที่บูรณะจากของเก่า มากมายไปด้วยความทันสมัยผสมความโบราณคลาสสิก มี “แม่น้ำไมน์” (Main) ไหลผ่านเมืองและเป็นเส้นแบ่งให้แฟรงก์เฟิร์ตแยกเป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้ ทางการแฟรงก์เฟิร์ตจงใจแยกความเป็นเมืองเก่าไว้ฝั่งใต้ โดยมีฝั่งเหนือเป็นศิวิไลซ์แห่งป่าคอนกรีต คราคร่ำไปด้วยย่านธุรกิจ อาคารสูงระฟ้าจำนวนมากทำให้แฟรงก์เฟิร์ตได้รับฉายาว่าเป็น “แมนฮัตตันแห่งเยอรมนี” เนื่องจากการมีทัศนียภาพคล้ายกับย่านแมนฮัตตันของสหรัฐอเมริกานั่นเอง นำท่านสู่ จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) จัตุรัสที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมืองซึ่งได้รับการบูรณะจนลบภาพเก่าๆ ที่เคยเสียหายยับเยินจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังโดดเด่นอย่างที่สุดจาก “อนุสาวรีย์เทพธิดา” ที่ยืนตระหง่านในอิริยาบทมือขวาถือดาบมือซ้ายถือตาชั่ง โดยมีอาคารที่สวยงามในสไตล์นีโอโกธิกชื่อว่า เรอเมอร์ (Romer) เป็นฉากหลัง ยังมี โบสถ์นิโคไลเคียร์เคอ (Nikolaikirche) ที่ตั้งชื่อตามชื่อของ นักบุญนิโคลัส (Nikolaus) ที่ชาวเมืองให้ความศรัทธาเพราะเชื่อว่าท่านปกป้องคุ้มครองให้เมืองรอดพ้นจากภัยธรรมชาติ รวมทั้ง โบสถ์พอลเคียร์เคอ (Paulskirche) ที่เพิ่งสร้างในปี 17892 และใช้เวลานานถึง 44 ปี ซึ่งเสียหายอยู่ไม่น้อยจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ส่วนที่เหลือรอดมาก็มีพอสมควร ทางการบูรณะเพิ่มเติมก็สวยงามดังที่เห็นถึงปัจจุบัน ในบางโอกาสใช้เป็นสถานที่จัดดนตรีและงานสำคัญอื่นๆ ของเยอรมนีด้วย

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                        อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Zeil ทุกสิ่งที่ต้องการทุกอย่างที่กำลังค้นหาอยากซื้อมีอยู่ครบบนถนนสายนี้ เพราะเป็นย่านถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในเยอรมนี เพราะฉะนั้นจำนวนร้านค้ามากมายจึงเรียงรายกันยาวเหยียดไปจนสุดถนน ถนน Zeil เป็นย่านช้อปปิ้งหลักของแฟรงก์เฟิร์ต มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ อยู่บนถนนเส้นนี้หลายแห่ง เช่น “Galeria Kaufhof” ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ และสินค้าที่มีจำหน่ายจะเป็นแบรนด์เนมเสียส่วนใหญ่ รวมทั้ง “My Zeil” ห้างสรรพสินค้าที่เปิดตัวไปในปี 2009 เป็นห้างฯ 7 ชั้นที่มีขนาดใหญ่และอลังการด้วยสินค้าทั้งแบรนด์เนมและแบรนด์ทั่วไป มีร้านค้าย่อยและร้านอาหารอีกมากมายแบบครบวงจร แถมบนชั้น 7 ยังมีจุดชมวิวอีกด้วย

เย็น                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Plaza frankfurt congress hotel หรือระดับเดียวกัน

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 3: โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - Designer Outlet Roermond

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) อีกหนึ่งเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญด้านการเป็นศูนย์กลางการค้าเชื่อมระหว่างยุโรปตะวันออกและตะวันตก ด้วยการที่เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี ทำให้เมืองโคโลญอัดแน่นไปด้วยประวัติศาสตร์อย่างเต็มเปี่ยม ตัวเมืองงดงามด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ตั้งแต่ช่วงยุคกลางและเรเนสซองซ์ นอกจากนี้โคโลญยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี และติดอันดับต้นๆ ของยุโรปอีกด้วย นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) หนึ่งในแลนด์มาร์กประจำเมืองโคโลญ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมาตั้งแต่เริ่มสร้างในช่วงศตวรรษที่ 13 ตัวโบสถ์นั้นมีขนาดใหญ่และโดดเด่นด้วยหอคอยแฝดสูงเกือบ 157 เมตร งดงามด้วยศิลปะสไตล์โกธิค ตกแต่งด้วยรูปปั้นนักบุญแสนประณีต ด้วยการเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของเยอรมนีและยุโรปทำให้มหาวิหารโคโลญได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปี 1996 

เที่ยง               อิสระอาหารกลางวัน

                        อิสระช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Roermond หนึ่งในแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำพร้อมด้วยบรรยากาศน่าเดิน แถมมากด้วยสินค้าแบรนด์เนมให้ดูและเลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า หรือรองเท้า แบรนด์ Gucci, Armani, Calvin Klein, Burberry, Diesel และอีกมากมาย

เย็น                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure hotel koeln west หรือระดับเดียวกัน

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 4: โคโลญญ์ – บรูจจ์ - เกนท์

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางออกจากเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี มุ่งหน้าไปยัง ประเทศเบลเยียม โดยจุดหมายของเราอยู่ที่ เมืองบรูจจ์ (Brugge) บรูจจ์เป็นเมืองเล็กริมทะเลสาบที่มีทรงเป็นเหมือนรูปไข่ขนาดประมาณ 138 กว่าตารางกิโลเมตร โดยรอบเมืองจะมากด้วยลำคลองน้อยใหญ่ที่ซอกซอนอยู่ทั่วเมือง ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำและเมืองแห่งอาคารสวยร่ำรวยโบสถ์วิหารดังเช่นที่ใครๆ พากันมอบสมญานามให้กับบรูจจ์ว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยวชมบรรยากาศสวยๆ ของเมืองบรูจจ์ พร้อมชมแลนด์มาร์กเด่นๆ ของเมืองไม่ว่าจะเป็น มาร์เก็ต สแควร์ (Market Square) ย่านใจกลางเมืองบรูจจ์เหมาะทั้งจะเดินเที่ยว นั่งรถม้าหรือนั่งเรือชมคลองที่มีอยู่มากมายหลายสาย มีอาคาร สถาปัตยกรรมแบบโกธิก บารอก เรเนซองส์ปะปนกันอยู่ละลานตาบอกได้เพียงสั้นๆ ว่าสวยงามมาก ออกเดินทางต่อไปยังเมือง เกนท์ (Ghent) หนึ่งในเมืองใหญ่ของเบลเยียม ที่ยังอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนเก่าแก่เอาไว้ สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง และโบสถ์เก่าแก่ เราจะได้เห็นปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่มีมาตั้งแต่ยุคกลาง ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) ที่เคยเป็นทั้งที่อยู่อาศัยของขุนนาง ศาลาว่าการ และคุก ปัจจุบันได้ถูกบูรณะและให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายใน และที่ใจกลางเมืองเก่าเกนท์เราจะได้เห็น โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St. Nicholas’s Church) โบสถ์ขนาดใหญ่อลังการและมากด้วยประวัติศาสตร์สำคัญ โบสถ์เซนต์นิโคลัสนี้มีอายุกว่า 700 ปี สวยสง่าด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค มาที่เมืองเกนท์ก็ต้องมาชมโบสถ์นิโคลัสนี่ละ จากโบสถ์เซนต์นิโคลัส เดินไปอีกนิดก็จะเจอกับหอคอยสูงใหญ่ของ มหาวิหารเซนต์บาโว (St. Bavo’s Cathedral) โบสถ์โบราณที่สามารถย้อนประวัติไปได้กว่า 1,000 ปี แต่ยังงดงามด้วยการตกแต่งและออกแบบในศิลปะสไตล์โกธิค ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเมืองเกนท์ที่ไม่ควรพลาด

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Leopold Oudenarde หรือระดับเดียวกัน

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 5: Oudenaarde – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม – อัมสเตอร์ดัม - Lelystad

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        ออกเดินทางด้วยรถโค้ชสู่เมือง บรัสเซลส์ (Brussels) ศูนย์กลางการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ และเป็นศูนย์รวมสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่จนถึงใหม่ร่วมสมัย จะเดินเท้าชมพิพิธภัณฑ์ก็มีมากมายชมวันเดียวไม่มีหมด ถ้าเป็นแหล่งช้อปปิ้งก็ยิ่งไม่ต้องขยายความเพราะมีมากทั้งตลาดจนถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แต่มาถึงเบลเยียมก็ต้องแวะไปชมจัตุรัสที่ได้ชื่อว่า สวยที่สุดในโลก จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้เมื่อปี 1983 แต่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ล้อมด้วยบรรดาอาคารเก่าที่ออกแบบสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมบารอก โกธิกและนีโอโกธิก ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ ครึกครื้นเพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ศิลปินวาดภาพ กลางลานจัดเป็นเหมือนตลาดขายต้นไม้ดอกไม้ ท่ามกลางความสวยงามของอาคารต่างๆ รอบจัตุรัสกรองด์ ปลาซแล้ว ศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ (Brussels Town Hall) ยังเป็นอีกสิ่งก่อสร้างหนึ่งประจำเมืองที่สวยงามโดดเด่นและน่าสนใจ ตัวอาคารก็ว่าสวยแล้วจากการตกแต่งอย่างละเอียดให้ทุกมุมประดับประดาตัวรูปปั้นนักบุญทั้งหลาย เชื่อว่าใครก็ตามที่ได้ไปเที่ยวบรัสเซลลส์โดยเฉพาะในย่านจัตุรัสกรองด์ ปลาซเป็นต้องพากันไปชม แมนเนเกน พิส (Manneken Pis) รูปหล่อเด็กน้อยเปลือยกายสูงเพียงประมาณ 60 เซนติเมตรที่ดังระเบิดไปทั่วโลกด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเพราะเจ้าเด็กคนนี้อยู่ในอิริยาบทที่กำลังยืนฉี่ชวนให้อมยิ้มด้วยความน่าเอ็นดูเมื่อได้พบเห็น

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                        แล้วก็ได้เวลาต้องโบกมือลาเมืองบรัสเซลส์ เพื่อไปเที่ยวกันต่อที่เมือง รอตเทอดาม (Rottedam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกและเป็นจุดเทียบท่าของเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทำให้เมืองรอตเทอดามมีความทันสมัยและมากด้วยอาคารสวยแปลกตา และเราก็ไม่พลาดที่จะไปเที่ยวชมและเช็คอินทั้ง สถานีเซ็นทรัล (Centraal Station) ศูนย์กลางการคมนาคมของเมืองรอตเทอดาม พร้อมทั้งออกแบบอาคารให้ดูสวยทันสมัยทีเดียว ตลาดรอตเทอดาม (De Markthal) ตลาดกลางเมืองที่มากมายด้วยสินค้าและอาหารหลายชนิด จุดเด่นของตลาดแห่งนี้คือหลังคาที่สร้างขึ้นครอบตลาด ให้ผู้คนได้มาเลือกซื้อไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร และเมื่อตกเย็นที่เพดานจะมีการเล่นแสงสีต่างๆ สวยงามอลังมาก

                        แล้วก็ได้เวลาเดินทางต่อไปยังเมือง อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์  

เย็น                 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 6: Lelystad – กีร์ธฮอร์น – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร Gassan - Lelystad

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        นั่งรถโค้ชไปยังเมืองแห่งคลอง กีร์ธฮอร์น (Giethoorn) เมืองที่ไม่มีรถราให้เห็น จะมีก็แต่เรือภายในเมืองเท่านั้น เมืองนี้ไม่มีถนนให้รถแล่นไปมา เพราะเมืองทั้งเมืองจะมีแต่แม่น้ำลำคลองซอกซอนไปในตรอกซอย เสน่ห์ของเมืองนี้คือไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยเรือ นอกเหนือจากเรือก็จะมีจักรยาน แต่นั่งเรือชมคลองนี่แหละเหมาะกับการเที่ยวกีร์ธฮอร์นที่สุดแล้ว ทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกีร์ธฮอร์นมากอยู่เหมือนกันและก็มักจะนั่งเรือสวนกันไปมาในคลองเมื่อยามเที่ยวชมเมือง ล่องเรือชมคลองท่ามกลางแนวทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นสนามหญ้า สวน อาคารบ้านเรือน ร้านค้า ร้านกาแฟ พิพิธภัณฑ์ เรือจะพาเราฝ่าสายน้ำในคลองให้ได้สัมผัสสายลมเย็นที่สวนมาเบาๆ ให้พอชื่นใจ ลอดใต้สะพานไม้กว่า 180 แห่งที่สร้างไว้สำหรับเดินข้ามสองฝั่งคลอง

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                        เดินทางกลับสู่เมือง อัมสเตอร์ดัม เมืองสวยที่ตั้งอยู่ริม “แม่น้ำอัมสเตล” (Amstel River) อัมสเตอร์ดัมน่าจะเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ได้รับฉายาเป็น “เมืองหลวงแห่งจักรยาน” เพราะประชากรในอัมสเตอร์ดัมใช้จักรยานเป็นพาหนะประจำตัว ซอกซอยทั่วอัมสเตอร์ดัมมีของดีเต็มไปหมด ทั้งร้านสินค้าที่ระลึก ร้านกาแฟเก๋ๆ พิพิธภัณฑ์ หรือแวะนั่งเล่นในสวนสาธารณะก็ยิ่งเพลินจนอาจจะลืมเวลาไปเลย เมืองอัมสเตอร์ดัม นอกจากจะสำคัญด้วยการเป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ว ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่มากทั้งด้วยประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะที่ จัตุรัสดัม (Dam Square) ที่เปรียบได้กับใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัม เป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ที่กลางจัตุรัสจะมีอนุสาวรีย์แห่งชาติ ที่ระลึกแห่งผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ นำทุกท่าน ล่องเรือกระจก ล่องไปตามแม่น้ำไรน์เพื่อได้ชมเมืองในอีกมุม เห็นย่านไชน่าทาวน์ ผ่านย่านชุมชนชาวยิวที่เคยอพยพมาจากทั่วยุโรปแล้วมาตั้งรกรากในยุคกลาง หนึ่งในความสามารถที่โดดเด่นของชาวยิวในเนเธอร์แลนด์คือการเป็นช่างเจียระไนเพชร  และถึงขั้นชาวยิวหลายรายเปิดร้านเพชรเป็นของตัวเองซึ่งมีร้านหนึ่งที่เราอยากนำเสนอ เข้าชม โรงงานเจียระไนเพชร GASSAN ร้านจำหน่ายและโรงงานผลิตเพชรซึ่งเป็นกิจการของชาวเนเธอร์แลนด์ที่ดำเนินกิจการมานานถึง 71 ปีแล้ว นี่คือแหล่งเจียระไนเพชรระดับโลกที่ควรค่าให้แวะชมมาก ความพิเศษของกัสซันคือไม่ได้เป็นแค่ร้านจำหน่ายเพชรเท่านั้น แต่จะเปิดพื้นที่ให้ชมและเรียนรู้วิธีการคัดสรรเพชร รวมทั้งได้ชมการเจียระไนโดยช่างฝีมือด้วย นอกจากนี้ภายในโรงงานยังมีพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ที่จัดแสดงภาพเก่า เสื้อกีฬาและลายเซ็นของเหล่านักฟุตบอลชื่อดังทีมชาติเนเธอร์แลนด์และบรรดาโค้ชที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของโรงงานเพชรกัซซันแห่งนี้

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 7: Lelystad – ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – โวเลนดัม – หมู่บ้านกังหัน ซานน์สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม (สนามบิน)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        นั่งรถโค้ชสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) เพื่อไปยังหนึ่งในไฮไลท์ของทริปนี้ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) อาณาจักรแห่งดอกไม้สวยที่เปิดให้เที่ยวชมกันได้ปีละครั้งยาวนานประมาณ 2 เดือนคือช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเท่านั้น ที่นี่คือศูนย์รวมความสวยงามของดอกทิวลิปที่อลังการมากในระดับที่ได้ฉายาว่าเป็น “สวนแห่งยุโรป” และ “สวนแห่งโลก” เลยทีเดียว ก่อนจะได้เวลาแล้วเดินทางกลับสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านสู่ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม (Volendam) ที่ถึงแม้จะไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่คึกคัก แต่ด้วยการที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ พร้อมด้วยบรรยากาศสดชื่นสบายๆ พร้อมด้วยสีสันของตัวอาคารที่ดูแล้วสดใส ทำให้เป็นเมืองที่น่าเดินเล่นชิลล์ๆ สองฝั่งถนนใจกลางหมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึก 

จากนั้นก็เดินทางไปยัง หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอัมสเตอร์ดัม ที่นี่เราจะได้เห็นบ้านไม้สไตล์ฮอลแลนด์แท้ๆ กังหันลมเก่าแก่ที่บางตัวยังคงทำงานได้เป็นปกติ ได้สัมผัสบรรยากาศชนบทของชาวเนเธอร์แลนด์ ภายในหมู่บ้านยังมี พิพิธภัณฑ์ซานส์ (Zaans Museum) ซึ่งภายในนอกจากการจัดแสดงวิธีชีวิตของชาวดัตช์แล้ว ก็มีการสาธิตวิธีการทำรองเท้าไม้และการทำชีสให้ชมด้วย

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย

22.00 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK150 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 8: ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

07.45 น.          ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น.          เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

18.55 น.         เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

อัตรานี้รวม

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ

✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)

✗ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

✗ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ท่าน)

✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด

2.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

3.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด

4.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

5.​ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า

 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 3. เอกสาระสำคัญส่วนบุคคล

    3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ

3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

3.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

 1. กรณีเป็นพนักงานบริษัท

    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด

 1. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

 1. หลักฐานทางการเงิน

Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ในกรณีที่ผู้อื่นเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมีจํานวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank Certificate) **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

 1. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 2. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา

จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้ัน

 1. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง

– จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อำเภอ / เขต ที่ท่านอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ)

– บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา

– สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา

– หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)

– ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

– เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา

– บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา

– สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา

– หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)

– ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กับบุตร **

 1. 10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน
 2. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 3. การยื่นวีซ่านั้นผู้เดินทางต้องชําระยอดมัดจําพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านั้นถึงสามารถดําเนินขั้นตอนการย่ืนวีซ่าได้

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น

 • ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ
 • ผู้เดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่า ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังฤษ

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต)…………………………………………………………………………………………………..

ชื่อ-นามสกุล (เดิม) ………………………………………………………………………………………………………………………

ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เบอร์โทรศัพท์…………………………………………….. เบอร์มือถือ………………………………………………………………

E-Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สถานะ     ¨ สมรส     ¨ โสด    ¨ หย่าร้าง  ¨ แยกกันอยู่

เลขที่พาสปอร์ต…………………………………………… วันหมดอายุ…………………………………………………………….

วัน/เดือน/ปี เกิด……………………………………… อาชีพ………………………………………………………………………..

สถานที่ทำงาน…………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่อยู่สถานที่ทำงาน………………………………………………………………………………………………………………………

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน………………………………………….

การเดินทางในครั้งนี้ท่านออกค่าใข้จ่ายเองหรือไม่ ………………………………………………………………………………

ชื่อผู้ออกค่าใช้จ่าย …………………………………………………………………………………. ความสัมพันธ์ ………………..

ในช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่

¨  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue)……………………………วันหมดอายุ………………………….

¨  ไม่เคย

ในช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อทำวีซ่าหรือไม่

¨  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue)……………………………วันหมดอายุ………………………….

¨  ไม่เคย

** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ **

YOU MAY ALSO LIKE

華欣兩天一晚游

芭他雅二天一晚游

象島三天兩晚游

行程D大城府+千年古庙+如来脚印+五世皇故宫

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

© Copyright 2018- Presented by BCM

Show Buttons
Hide Buttons