Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ชมงาน E-COMMERCE PACKAGEING & SUPPLY CHAIN EXPO 2019 งานแสดงสินค้าบรรจุภัณฑ์และเครื่องจักรเพื่อผู้ประกอบการ ณ เมืองเซี่ยงไฮ้

ChangYo Tour

Available

เดินทาง 20 - 23 ส.ค.62
เริ่มต้น 22,900.-

Detail

งานแสดงสินค้าบรรจุภัณฑ์และเครื่องจักรเพื่อผู้ประกอบการ มีพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า 500,000 ตารางเมตร มีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 750 ราย

More Detail

Tel: 02-215-4422,33 086-316-4433
Line : changyotravel

22,900.- บาท

บริการ คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม กับบริการทัวร์ที่หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต หรือ เส้นทางใหม่ ๆ ตามฤดูกาล กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี

ChangYo Tour

Discover the best !!!

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

0-2215-4422,33

CALL US

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ชมงาน ECPAKLOG 2019 งานแสดงสินค้าบรรจุภัณฑ์และเครื่องจักรเพื่อผู้ประกอบการ 20-23 ส.ค. 62

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

23.30 น.        พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่สอง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ดูงาน E-COMMERCE PACKAGEING & SUPPLY CHAIN EXPO

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

02.30 น.        ออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ โดยเที่ยวบินที่ MU548 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

 

07.40 น.         เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้านชาวประมง จนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ หลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่า และเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง (ใหม่) และเขตผู่ซี (เก่า) กั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม ECPAKLOG 2019 – งานแสดงสินค้าบรรจุภัณฑ์และซัพพลายเชน

ECPAKLOG เป็นงานแสดงสินค้าครั้งแรก และทั่วโลกโดยมุ่งเน้นที่บรรจุภัณฑ์และซัพพลายเชนซึ่งเปิดตัวในปี 2560 ในเซี่ยงไฮ้โดย M. Success Media Group และ ChinaPak Exhibition Services Co., Ltd.
ECPAKLOG ให้บริการโซลูชั่นและแนวโน้มในอนาคตที่ช่วยให้อีคอมเมิร์ซยังคงเติบโตอย่างมีกำไรจากภาคบรรจุภัณฑ์และห่วงโซ่อุปทาน หัวข้อที่ครอบคลุมรวมถึง: การปรับปรุงประสิทธิภาพ – บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ e-commerce, ความยั่งยืน – บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมนุษย์ – ง่ายต่อการเปิดพร้อมใช้งานฟรีรวบรวมข้อมูลและการตลาด ในขณะเดียวกัน ECPAKLOG 2019 จะจัดขึ้นพร้อมกับ UREXPO ครั้งที่ 3 (การประชุมและนิทรรศการการค้าปลีกแบบอัตโนมัติ) คาดว่าจะมีผู้จัดแสดงสินค้ามากกว่า 750 รายที่จะแสดงเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์และการค้าปลีกที่หลากหลาย

****** อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ***** เพื่อความสะดวกในการดูงาน

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้หม่าล่า
ที่พัก                นำท่านพักที่ โรงแรม LVSHOU HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่สาม เซี่ยงไฮ้ ดูงาน E-COMMERCE PACKAGEING & SUPPLY CHAIN EXPO STARBUCKS RESERVE ROASTERY

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าชม ECPAKLOG 2019 – งานแสดงสินค้าบรรจุภัณฑ์และซัพพลายเชน
(ต่อ) จากเมื่อวาน

****** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***** เพื่อความสะดวกในการดูงาน

ได้เวลาสมควร นำท่านสู่ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเนื้อที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมด จำนวน 10,000 แผ่น และที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ สตาร์บัคส์ กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงราว กับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตำแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์

 

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ไก่แดง
ที่พัก              นำท่านพักที่ โรงแรม LVSHOU HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่สี่ เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ – ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) – หาดไว่ทาน เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (ชั้น 118) – กรุงเทพฯ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้ ท่านจะได้ ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน

 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด กุ้งมังกรไม่อั้น

บ่าย                    จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ เขตไว่ทัน หรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เขตว่ายทันถือได้ว่าเป็นเขต ” พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน ” เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น จากนั้นนำท่าน ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซึ่งปัจจุบันครองตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก

 

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร เสี่ยวหลงเปา
สมควรแก่เวลานำท่านสู่ สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง

 

21.35 น .        ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU547 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

 

01.05 น .        เดินทางถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

YOU MAY ALSO LIKE

CBD FAIR 2019 China International Building Decoration Fair มหกรรมแสดงสินค้าตกแต่งอาคาร ณ กวางเจา 4 วัน 3 คืน (TG)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

© Copyright 2018- Presented by BCM

Show Buttons
Hide Buttons