Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เที่ยวอเมริกา WEST USA ซานฟรานซิสโก – อุทยานโยเซมิตี – ลาสเวกัส – ลอสแอนเจลิส 10 DAYS 6 NIGHTS

ChangYo Tour

Available

เดินทาง 09 ก.ย. - 23 ธ.ค.62
เริ่มต้น 75,900.-

Detail

ซานฟรานซิสโก | อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี | แกรนด์แคนย่อน | Skywalk | ลาสเวกัส | ยูนิเวอร์แซล

More Detail

Tel: 02-215-4422,33 086-316-4433
Line : changyotravel

75,900.- บาท

บริการ คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม กับบริการทัวร์ที่หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต หรือ เส้นทางใหม่ ๆ ตามฤดูกาล กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี

ChangYo Tour

Discover the best !!!

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

0-2215-4422,33

CALL US

เที่ยวอเมริกา WEST USA ซานฟรานซิสโก – อุทยานโยเซมิตี – ลาสเวกัส – ลอสแอนเจลิส 10 DAYS 6 NIGHTS

วันที่ 1 กรุงเทพฯ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

23.30 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) ประตู 10 เค้าเตอร์ U พบเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 2 เซี่ยงไฮ้ – ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกท – Union Square

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

02.30 น.        ออกจากประเทศไทย สู่เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 548
***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 01.55 น. และถึงเซี่ยงไฮ้เวลา 07.20 น.***

 

07.40 น.        เดินทางถึงสนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 

13.00 น.        ออกเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ MU 589 ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 14.20 น. และถึงซาน ฟรานซิสโก เวลา 09.30 น.***

 

09.30 น.        ถึงสนามบินซานฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอร์ก นำท่านสู่ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเป็นที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก จากนั้นนำท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต จากนั้นนำท่านถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต

 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Union Square แหล่งช้อปปิ้งของคนคลั่งช้อปโดยแท้ หลากหลายด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ร้านขายยีนส์ยี่ห้อลีวายส์ มีซูเปอร์มาร์เก็ต Virgin Megastore, Gump, สินค้าแบรนด์เนม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashford เป็นต้น อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก                 เดินทางเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA UNION CITY หรือเทียบเท่า

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติ โยเซมิตี – น้ำตกโยเซมิตี - เฟรสโน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park) อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่และธรรมชาติอันสวยงามตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอเนีย มีพื้นที่ 1,189 ตารางไมล์ หรือ 3,081 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่จรดทะเลทรายเนวาดา อุทยานแห่งชาติโยเซมิตีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกามีนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ล้านคนต่อปี และได้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1984 โยเซมิตีเป็นที่รู้จักในชื่อของหน้าผาหินแกรนิต ยอดเขาโดมครึ่งซีก (Half dome) น้ำตกขนาดใหญ่หลายน้ำตก

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย                 นำท่านชมน้ำตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยเห็นโดดเด่นแต่ไกล เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นนำท่านชมเอล แคปปิตอล (El Capitan) ซึ่งเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของอุทยานนี้ เป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ ตั้งฉากขึ้นไปถึง 900 เมตร) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชั้น ทำให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง
*** กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยังเมือง มอนเทอร์เรย์ (Monterey) แทน ***
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองเฟรสโน

 

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก               เดินทางเข้าสู่ที่พัก WYNDHAM VISALIA หรือเทียบเท่า

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 4 เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย                 จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ จนเข้าสู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า “เมืองคนบาป” (Sin City) โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเต็มที่บนถนน Strip

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
ที่พัก               เดินทางเข้าสู่ที่พัก EXCALIBUR หรือเทียบเท่า
ในยามค่ำคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์หน้าโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 5 ชมแกรนด์แคนย่อน – เดินบน Skywalk – ลาสเวกัส

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชมอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย                 นำท่านเดินบนสกายวอล์ค (Skywalk) ซึ่งเป็นกระจกแก้วรูปตัวยู ได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่บนอากาศ ซึ่งสูงจากพื้นแม่น้ำกว่า 1,200 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ลาส เวกัส *** กรณีท่านที่ต้องการนั่ง เฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมแกรนด์ แคนย่อน กรุณาแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ USD 220 ต่อท่าน ***
หมายเหตุ : ส่วนท่านที่ต้องการอิสระเต็มวัน ไม่ไปชมอุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนย่อนและสกายวอล์ค ลดท่านล่ะ 2,800 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก                เดินทางเข้าสู่ที่พัก EXCALIBUR หรือเทียบเท่า

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 6 ลาสเวกัส – Ontario Mills – ลอสแอนเจลิส

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ นครลอส แอนเจลิส (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง โดยระหว่างทางผ่านออนตาริโอ มิลล์ ( Ontario Mills ) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store

 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย                  ได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางต่อสู่สู่นครลอส แอนเจลิส (Los Angeles)

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก                 เดินทางเข้าสู่ที่พัก HARTFORD ROSEMEAD หรือเทียบเท่า

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 7 ลอสแอนเจลิส - Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนน Hollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมด้านหน้าโรงละครไชนีส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre)รงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด ที่ด้านหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทับมือของดาราชื่อดังต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร์ (DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์ จากนั้นนำท่านเข้าชมโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ 

 

 

กลางวัน          อิสระอาหารกลางวันภายในโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล
บ่าย                 ให้ท่านได้อิสระ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของ อาทิเช่น ฉากน้ำท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนที่ตื้นเต้นเร้าใจ หรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัย อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ที่พัก                เดินทางเข้าสู่ที่พัก HARTFORD หรือเทียบเท่า

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 8 สนามบิน – เซี่ยงไฮ้ ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินลอส แอนเจลิส

 

12.30 น.           ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินที่ MU 586
***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 11.30 น. และถึงเซี่ยงไฮ้เวลา 17.40 น.***

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 9 เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

17.10 น.         ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง
21.35 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ MU 547
***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 20.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 00.55 น.***

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 10 กรุงเทพฯ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

01.05 น.        ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

YOU MAY ALSO LIKE

CBD FAIR 2019 China International Building Decoration Fair มหกรรมแสดงสินค้าตกแต่งอาคาร ณ กวางเจา 4 วัน 3 คืน (TG)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

© Copyright 2018- Presented by BCM

Show Buttons
Hide Buttons