/

เฟอร์นิเจอร์แฟร์ กวางเจาครั้งที่45

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

Section Title Centered

บริษัทฯ มีความยินดีขอนำทุกท่านร่วมชมงาน CIFF2020 China International Furniture เฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศ เครื่องจักรเฟอร์นิเจอร์ วัตถุดิบเฟอร์นิเจอร์ (Guangzhou) ครั้งที่ 45 และ ชมงาน CIFM / Interzum guangzhou 2020 วัสดุและส่วนประกอบสำหรับงานตกแต่งภายใน เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับเบาะและเครื่องนอน ผลิตภัณฑ์ไม้แผงและลามิเนต ฟังก์ชั่นและส่วนประกอบ ณ มณฑลกวางตุ้ง เมืองกวางเจา งานแสดงที่ Pazhou Complex สถานที่จัดงานแฟร์ระดับโลก ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดงานทั้ง 2 งาน ได้ที่ https://www.ciff-gz.com/en/index และ http://www.interzum-guangzhou.com/about/6.html

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
เฟอร์นิเจอร์แฟร์

Stack Flow is an elite author known.

Image
เฟอร์นิเจอร์แฟร์

Stack Flow is an elite author known.

Image
เฟอร์นิเจอร์แฟร์

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันที่ 28 มี.ค.63  สุวรรณภูมิ – กวางเจา – วัดต้าฝอ – ช้อปปิ้ง ถ.ปักกิ่ง
เหิรฟ้าสู่กวางเจา โดย Thai Airways เที่ยวบิน TG 668 ถึงสนามบินป๋ายหยุนกวางเจา นำท่านเดินทางสู่ วัดต้าฝอ วัดตั้งอยู่ใจกลาง ถนนปักกิ่ง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนปักกิ่ง ถนนเดินเท้าที่มีชื่อเสียงยามราตรีและเป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นกวางเจาและนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเดินจับจ่ายสินค้ากันเป็นจำนวนมาก

วันที่ 29 มี.ค.63  กวาง เจา – CIFF 2020 – 45th China International Furniture Fair (Guangzhou)
นำท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex ศูนย์แสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของกวางเจา .....อิสระอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการชมงานของท่าน.....

วันที่ 30 มี.ค.63  กวางเจา – CIFF 2020– 45th China International Furniture Fair (Guangzhou) – ช้อปปิ้ง ถ.ซั่งเซี่ยจิ่ว
นำท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex ศูนย์แสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของกวางเจา .....อิสระอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการชมงานของท่าน..... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน ซั่งเซี่ยจิ่ว ถนนสายนักช้อปที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองกวางเจา

วันที่ 31 มี.ค.63 กวางเจา – CIFF 2020 – 45th China International Furniture Fair (Guangzhou) – กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex ศูนย์แสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของกวางเจา ให้ท่านเข้าชมงานต่อจากเมื่อวาน ได้เวลาสมควรพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน ลัดฟ้าสู่ประเทศไทย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 679 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....  

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
เฟอร์นิเจอร์แฟร์

Stack Flow is an elite author known.

Image
เฟอร์นิเจอร์ฺ

Stack Flow is an elite author known.

Image
เฟอร์นิเจอร์

Stack Flow is an elite author known.