/

เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง

มหากาพย์ความว้าวครั้งยิ่งใหญ่ กับเทศกาลโคไฟน้ำแข็ง 1 ปีจะมีครั้งเดียวเท่านั้น ฟินเต็มอิ่มหมู่บ้านหิมะ เที่ยวไม่มีเบื่อกับการช้อปปิ้งเพลินๆ ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue และถนนคนเดินจงเจีย พิเศษ !!! นั่งรถไฟความเร็วสูง เต็มอิ้มกับเมนูพิเศษ.... เกี๊ยวฮาร์บิ้นขึ้นชื่อ /สุกี้หม้อไฟ/ เป็ดย่าง / เห็ดตุ๋น  แจกฟรี !!! เสื้อกันหนาว/ ถุงมือ / หมวก / ถุงร้อน / ที่่ปิดหูกันหนาว

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง

Stack Flow is an elite author known.

Image
SNOW TOWN

Stack Flow is an elite author known.

Image
ฮาร์บิ้น

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก    สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ 7 สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot)

วันที่สอง    สนามบินเสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง - ถนนคนเดินจงเจีย
บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเสิ่นหยาง โดย สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW878 เดินทางถึง สนามบินเสิ่นหยาง ประเทศจีน เมืองเสิ่นหยาง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง (Shenyang Imperial Palace) นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Walking Street)

วันที่สาม    สถานีรถไฟเสิ่นหยาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ ฮาร์บิ้น – เมืองฮาร์บิ้น - ร้านขายเสื้อกันหนาว - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
นำทุกท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเสิ่นหยาง (Shenyang Train Station) เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฮาร์บิ้น ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที เดินทางถึง เมืองฮาร์บิ้น (Harbin) นำท่านเดินทางสู่ ร้านเสื้อกันหนาว (Winter Clothing Shop) จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia Church) ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย นำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue หรือ ถนนคนเดินจงหยาง (Zhongyang Pedestrian Street) นำทุกท่านเดินทาสู่ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Ice & Snow World) เป็นเทศกาลแกะสลักหิมะ และน้ำแข็งนานาชาติแห่งเมืองฮาร์บิ้น

วันที่สี่    หมู่บ้านหิมะ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าเข้าชม และค่ารถแบตเตอรี่) –- เห็ดหิมะ (Dream Home) (ราคาทัวร์นี้รวมค่าเข้าชม) - ถนนคนเดินแส่ยุ่น เจีย
นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ (Snow Town) หรือที่รู้จักกันในฉายา ฟินแลนด์ภาคตะวันออก โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะทั้งหมู่บ้าน อีกทั้งบ้านแต่ละหลังจะถูกสร้างในรูปแบบเดียวกันหมด นำท่านชม เห็ดหิมะ (Dream House) ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังและรายการต่างๆ นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินแส่ยุ่น เจีย (Xueyun Street) ตลอดทางของถนนจะประดับตกแต่งไปด้วยโคมไฟสีแดงหน้าบ้านแต่ละหลัง

วันที่ห้า    ร้านศิลปะรัสเซีย - ลานสกี ยาบูลี่ - สถานีรถไฟฮาร์บิ้น - นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ เสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง
นำท่านเดินทางสู่ ร้านศิลปะรัสเซีย (Russian Craft Shop) นำทุกท่านเดินทางสู่ ลานสกี ยาบูลี่ (Yabuli Skiing Resort) เป็นลานสกีของจีนได้รับการการันตีตามมาตรฐานสากล และได้รับโอกาสเป็นผู้จัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี 2008 นำทุกท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฮาร์บิ้น (Harbin Train Station) เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง เดินทางถึง เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang)

วันที่หก    สนามบินเสิ่นหยาง - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
บินลัดฟ้าสู่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW877 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
โบสถ์เซนต์โซเฟีย

Stack Flow is an elite author known.

Image
ฮาร์บิ้น

Stack Flow is an elite author known.

Image
SNOW TOWN

Stack Flow is an elite author known.