/

เซี่ยงไฮ้ สัมผัสบรรยกาศสไตล์ยุโรปผสมจีน ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 2 คืน

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
THE BUND

Stack Flow is an elite author known.

Image
DISNEYLAND

Stack Flow is an elite author known.

Image
STARBUCK

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-โรงถ่ายภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้- M50 Creativity Space-ห้าง HKRI TAIKOO HUI
เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้,นำท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ “Shanghai Film Park” โรงถ่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่หลายคนขนานนามว่าเป็น"ฮอลลีวูดเมืองจีน" ภายในมีการจำลองฉากมากมายทั้งแบบทันสมัยและแบบย้อนยุค มีภาพยนตร์และละครหลายร้อยเรื่องใช้ที่นี่เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดังๆ หลายเรื่องเลย ใครเป็นแฟนหนังจีนดูจากฉากต่างๆ น่าจะพอนึกเรื่องออกอยู่ ที่แน่ๆ ก็ต้องมี เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ แน่นอน.

วันที่สาม สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
นำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย

วันที่สี่ หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ถนนเทียนจื่อฝางสนามบินเซี่ยงไฮ้
นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้.นำท่านสู่ ตึก STARBUCKS สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก.

วันที่ห้า กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
SHANGHAI CHEDUN FILM PARK

Stack Flow is an elite author known.

Image
TIAN ZI FANG

Stack Flow is an elite author known.

Image
XIAO LONG BAO

Stack Flow is an elite author known.