/

กวางเจาเทรดแฟร์ GUANGZHOU CANTON FAIR 126th China Import and Export

งานกวางเจาเทรดแฟร์ มหกรรมสินค้าส่งออกและนำเข้าที่ยิ่งใหญ่ของจีน China Import and Export Fair หรือที่เรียกว่างานกวางเจาเทรดแฟร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1957 และจัดขึ้นทุกปี โดยมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถึง 11,800 ตารางเมตร และในงานจะมีผู้ผลิตสินค้าครอบคลุมสินค้าทุกชนิดจากทั่วเมืองจีน มาออกแสดงสินค้าที่นี่ กว่า 150,000 ราย งานกวางเจาเทรดแฟร์เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจากทั่วโลก ท่านสามารถติดต่อทางการค้าได้ที่ในงานนี้ ดังนั้นงานกวางเจาเทรดแฟร์ ถือว่าเหมาะกับนักธุรกิจที่ต้องการหาแรงบันดาลใจ, มองหาสินค้าที่ตรงกับธุรกิจ, มองหาช่องทางการติดต่อกับโรงงานต่างๆ และผู้ที่ตัองการเจาะลึกถึงแหล่งสินค้าต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

งานกวางเจาเทรดแฟร์ แบ่งออกเป็น 3 ช่วงรายการดังนี้ .....
ช่วงที่ 1 (วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2562)
เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ และอุปกรณ์, เครื่องจักรขนาดเล็ก, ยานพาหนะและอะไหล่ต่างๆ, เคมีภัณฑ์และวัสดุเคมี, อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์, ฮาร์ดแวร์, เครื่องจักรก่อสร้าง วัสดุ และเครื่องมือต่างๆ, เครื่องใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร, เครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาด และสินค้านำเข้า

ช่วงที่ 2 (วันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2562)
เครื่องครัว และภาชนะ, ผลิตภัณฑ์เซรามิค และเซรามิคสำหรัลศิลปะ, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, เครื่องแก้ว, เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงเครื่องเรือนจากหวาย และเหล็ก, อุปกรณ์ตกแต่งสวน, ของใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย, นาฬิกาและแว่นตา, เครื่องดนตรี, ของเล่น, สินค้าพรีเมี่ยม และสินค้าในเทศกาลต่างๆ

ช่วงที่ 3 (วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2562)
เสื้อผ้า, สิ่งทอ, รองเท้า, เครื่องใช้สำนักงาน, กระเป๋า, อาหาร, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, อุปกรณ์ทางการแพทย์และยา เครื่องครัว และภาชนะ, ผลิตภัณฑ์เซรามิค และเซรามิคสำหรัลศิลปะ, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, เครื่องแก้ว, เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงเครื่่องเรือนจากหวาย และเหล็ก, อุปกรณ์ตกแต่งสวน, ของใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย, นาฬิกาและแว่นตา, เครื่องดนตรี, ของเล่น, สินค้าพรีเมี่ยม และสินค้าในเทศกาลต่างๆช่วงที่ 3 (วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2562)เสื้อผ้า, สิ่งทอ, รองเท้า, เครื่องใช้สำนักงาน, กระเป๋า, อาหาร, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, อุปกรณ์ทางการแพทย์และยา

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
กวางเจาแฟร์

GUANGZHOU

Image
กวางเจาแฟร์

PAZHOU COMPLEX

Image
กวางเจาแฟร์

บรรยากาศงานแฟร์

กวางเจาเทรดแฟร์ ช่วงที่ 3

GUANGZHOU CANTON FAIR 126th China Import and Export กวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

กำหนดการเดินทาง วันที่ 02 - 05 พฤศจิกายน 2562

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-กวางเจา-วัดต้าฝอ-ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง
นำท่านเดินทางสู่ นครกวางเจา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG668 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร กวางเจาแม้จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนปัจจุบันกวางเจามีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีนและยังได้รับสถานะเป็นหนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีนอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดินครอบคลุมเมืองชั้นในทั้งหมด นำท่านชม วัดต้าฝอ ที่น่าสนใจภายในมีพระพทธรูปทองคำขนาดใหญ่สวยงาม และมีผู้คนแวะเวียนมากราบไหว้กันอยู่ตลอดเวลา เดินทะลุมาเรื่อยๆก็จะเจอกับเจ้าแม่กวนอิม 1000 มือ ซึ่งแกะสลักมาจากไม้มีลวดลายสวยงามมาก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ พร้อมนำท่น ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง ถนนเดินเท้าที่มีชื่อเสียงยามราตรี และเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อิสระให้ท่านได้เลือกเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย

วันที่สอง ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้ง 126th China Import and Export Fair - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
นำท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex เพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ กวางเจาเทรดแฟร์ 126th Chinese Import and Export Fair งานเริ่มเวลา 09.30 – 18.00 น. ท่านผู้เข้าร่วมชมงานจะมีโอกาสพบปะผู้ผลิตสินค้าโดยตรง สร้างงานใหม่ สร้างรายได้เพิ่มเติม เพราะท่านจะมีมุมมองใหม่ๆ สินค้าใหม่ ในการนำมาเสนอลูกค้าของท่านในโอกาสต่อๆไป

วันที่สาม ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้ง 126th China Import and Export Fair – จัตุรัสฮัวเฉิง
นำท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex เพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ กวางเจาเทรดแฟร์ 126th Chinese Import and Export Fair ชมงาน (ต่อ) จากเมื่อวานให้ท่านได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีก จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสฮัวเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ้นที่ 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่นพิพิธภัณฑ์กวางตุ้ง หอดนตรี หอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่งตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้ง 126th China Import and Export Fair - ช้อปปิ้งถนนยี่เต๋อ - กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex เพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ กวางเจาเทรดแฟร์ 126th Chinese Import And Export Fair ชมงานจากเมื่อวานให้ท่านได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งถนนอิเต๋อลู่ เป็นศูนย์กลางการค้าส่งแหล่งใหญ่ที่สุด จากนั้นนำท่านลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
กวางเจาแฟร์

DAFO TEMPLE

Image
กวางเจาแฟร์

ถนนปักกิ่ง

Image
กวางเจาแฟร์

ถนนปักกิ่ง