/

กวางเจาเทรดแฟร์ GUANGZHOU CANTON FAIR 126th China Import and Export

งานกวางเจาเทรดแฟร์ มหกรรมสินค้าส่งออกและนำเข้าที่ยิ่งใหญ่ของจีน China Import and Export Fair หรือที่เรียกว่างานกวางเจาเทรดแฟร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1957 และจัดขึ้นทุกปี โดยมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถึง 11,800 ตารางเมตร และในงานจะมีผู้ผลิตสินค้าครอบคลุมสินค้าทุกชนิดจากทั่วเมืองจีน มาออกแสดงสินค้าที่นี่ กว่า 150,000 ราย งานกวางเจาเทรดแฟร์เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจากทั่วโลก ท่านสามารถติดต่อทางการค้าได้ที่ในงานนี้ ดังนั้นงานกวางเจาเทรดแฟร์ ถือว่าเหมาะกับนักธุรกิจที่ต้องการหาแรงบันดาลใจ, มองหาสินค้าที่ตรงกับธุรกิจ, มองหาช่องทางการติดต่อกับโรงงานต่างๆ และผู้ที่ตัองการเจาะลึกถึงแหล่งสินค้าต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

งานกวางเจาเทรดแฟร์ แบ่งออกเป็น 3 ช่วงรายการดังนี้ .....


ช่วงที่ 1 (วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2562)
เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ และอุปกรณ์, เครื่องจักรขนาดเล็ก, ยานพาหนะและอะไหล่ต่างๆ, เคมีภัณฑ์และวัสดุเคมี, อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์, ฮาร์ดแวร์, เครื่องจักรก่อสร้าง วัสดุ และเครื่องมือต่างๆ, เครื่องใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร, เครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาด และสินค้านำเข้า

ช่วงที่ 2 (วันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2562)
เครื่องครัว และภาชนะ, ผลิตภัณฑ์เซรามิค และเซรามิคสำหรัลศิลปะ, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, เครื่องแก้ว, เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงเครื่องเรือนจากหวาย และเหล็ก, อุปกรณ์ตกแต่งสวน, ของใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย, นาฬิกาและแว่นตา, เครื่องดนตรี, ของเล่น, สินค้าพรีเมี่ยม และสินค้าในเทศกาลต่างๆ

ช่วงที่ 3 (วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2562)
เสื้อผ้า, สิ่งทอ, รองเท้า, เครื่องใช้สำนักงาน, กระเป๋า, อาหาร, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, อุปกรณ์ทางการแพทย์และยา เครื่องครัว และภาชนะ, ผลิตภัณฑ์เซรามิค และเซรามิคสำหรัลศิลปะ, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, เครื่องแก้ว, เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงเครื่่องเรือนจากหวาย และเหล็ก, อุปกรณ์ตกแต่งสวน, ของใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย, นาฬิกาและแว่นตา, เครื่องดนตรี, ของเล่น, สินค้าพรีเมี่ยม และสินค้าในเทศกาลต่างๆช่วงที่ 3 (วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2562)เสื้อผ้า, สิ่งทอ, รองเท้า, เครื่องใช้สำนักงาน, กระเป๋า, อาหาร, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, อุปกรณ์ทางการแพทย์และยา

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

Purchase on Envato Purchase on Envato Purchase on Envato Purchase on Envato Purchase on Envato

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

Purchase on Envato Purchase on Envato Purchase on Envato Purchase on Envato Purchase on Envato

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

Image
กวางเจาแฟร์

GUANGZHOU

Image
กวางเจาแฟร์

PAZHOU COMPLEX

Image
กวางเจาแฟร์

บรรยากาศงานแฟร์

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

กวางเจาเทรดแฟร์ ช่วงที่ 2

GUANGZHOU CANTON FAIR 126th China Import and Export กวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

กำหนดการเดินทาง วันที่ 24-27 ตุลาคม 2562

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-กวางเจา-วัดต้าฝอ-ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง
นำท่านเดินทางสู่ นครกวางเจา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG668 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร กวางเจาแม้จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนปัจจุบันกวางเจามีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีนและยังได้รับสถานะเป็นหนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีนอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดินครอบคลุมเมืองชั้นในทั้งหมด นำท่านชม วัดต้าฝอ ที่น่าสนใจภายในมีพระพทธรูปทองคำขนาดใหญ่สวยงาม และมีผู้คนแวะเวียนมากราบไหว้กันอยู่ตลอดเวลา เดินทะลุมาเรื่อยๆก็จะเจอกับเจ้าแม่กวนอิม 1000 มือ ซึ่งแกะสลักมาจากไม้มีลวดลายสวยงามมาก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ พร้อมนำท่น ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง ถนนเดินเท้าที่มีชื่อเสียงยามราตรี และเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อิสระให้ท่านได้เลือกเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย

วันที่สอง ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้ง 126th China Import and Export Fair - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
นำท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex เพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ กวางเจาเทรดแฟร์ 126th Chinese Import and Export Fair งานเริ่มเวลา 09.30 – 18.00 น. ท่านผู้เข้าร่วมชมงานจะมีโอกาสพบปะผู้ผลิตสินค้าโดยตรง สร้างงานใหม่ สร้างรายได้เพิ่มเติม เพราะท่านจะมีมุมมองใหม่ๆ สินค้าใหม่ ในการนำมาเสนอลูกค้าของท่านในโอกาสต่อๆไป

วันที่สาม ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้ง 126th China Import and Export Fair – จัตุรัสฮัวเฉิง
นำท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex เพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ กวางเจาเทรดแฟร์ 126th Chinese Import and Export Fair ชมงาน (ต่อ) จากเมื่อวานให้ท่านได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีก จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสฮัวเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ้นที่ 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่นพิพิธภัณฑ์กวางตุ้ง หอดนตรี หอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่งตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้ง 126th China Import and Export Fair - ช้อปปิ้งถนนยี่เต๋อ - กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางสู่ Pazhou Complex เพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ กวางเจาเทรดแฟร์ 126th Chinese Import And Export Fair ชมงานจากเมื่อวานให้ท่านได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งถนนอิเต๋อลู่ เป็นศูนย์กลางการค้าส่งแหล่งใหญ่ที่สุด จากนั้นนำท่านลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
กวางเจาแฟร์

ถนนปักกิ่ง

Image
กวางเจาแฟร์

DAFO TEMPLE

Image
กวางเจาแฟร์

ถนนปักกิ่ง