/

จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน

บินตรงไม่เหนื่อย "จางเจียเจี้ย" เฟิ่งหวง ชมเมืองหงส์ "เมืงอโบราณเฟิ่งหวง" นั่งเรือแจวชมธรรมชาติ สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานแก้วที่่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ทางเดินกระจกริมผา 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
จางเจียเจี้ย

เมืองโบราณเฟิ่งหวง

Image
จางเจียเจี้ย

ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

Image
จางเจียเจี้ย

ภูเขาหิน

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองเฟิ่งหวง(เมืองหงส์) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ606 ถึง สนามบินจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เข้าชม บ้านกวี “เสิ่นฉงเหวิน” นำท่านชม สะพานรุ้ง หรือ หงเฉียวสะพานไม้โบราณ นำท่าน นั่งเรือแจว ชมบ้านริมน้ำและชมเจดีย์ว่างหมิง 

วันที่สอง   เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้า+ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน+ทางเดินกระจก – OPTION SHOW โชว์จิ้งจอกขาวหรือโชว์เหมยลี่เซียงซี
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน อุทยานแห่งชาติ จางเจียเจี้ย เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของจีน นำท่านสู่ ★ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน★ ไฮไลท์อีก 1 สถานที่ดังที่สุดของจางเจียเจี้ย ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” ชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด ออกกำลังกายขึ้นบันได 999 ชั้น ขึ้นสู่ช่องเขาประตูสวรรค์ “เทียนเหมินซาน” และ สัมผัสกับความเสียวกับ ทางเดินกระจกที่อยุ่ริมผา เทียนเหมินซาน ตอนค่ำ ★★ OPTION SHOW ★★ นำท่านชมอลังการโชว์ ★โชว์อลังการโชว์จิ้งจอกขาว★ THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX 

วันที่สาม   จางเจียเจี้ย – ไฮไลท์ วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับสะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก – ภาพวาดเขียนทราย – ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย – สนามบินจางเจียเจี้ย
ไฮไลท์ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก (Sky Walk) แหล่งท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง ยาวถึง 430 เมตร พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่าตื่นเต้นประมาณ 60 เมตร นำท่านชม จวินเซิงฮวาเยี้ยน (ภาพวาดเขียนทราย) นำท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดิน “ซีปู้เจีย” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานอู่หลิงหยวน กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ605 

วันที่สี่   สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
จางเจียเจี้ย

กระเช้ากอนโดล่า

Image
จางเจียเจี้ย

โชว์อลังการจิ้งจอกขาว

Image
จางเจียเจี้ย

สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก