/

ซงผิงโกว จิ่วจ้ายโกวน้อย 5 วัน 3 คืน

มรดกโลก...ธรรมชาติสร้างสรรค์...สวรรค์บนดิน วนอุทยานแห่งชาติที่ยิ่งใหญ่ของจีน ชมทะเลสาบ น้ำตก ที่สวยงาม ช้อปปิ้งถนนสายวัฒนธรรมโบราณ ย้อนสู่สมัยสามก๊ก "ถนนจิ๋นหลี่" 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
เฉินตู

ทะเลสาบยาว (ฉางไห่)

Image
เฉินตู

เมืองโบราณซงพาน

Image
เฉินตู

อุทยานแห่งชาติหวงหลง

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินซวงหลิว(เฉินตู) – เมืองเม่าเสี้ยน – อุทยานซงผิงโกว – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – อ.ชวนจู่ซื่อ
เหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบินไชน่าอีสต์เทิรน์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU5036 ถึงสนามบินซวงหลิว เมืองเฉินตู นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางอย่างเพลิดเพลิน นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานซงผิงโกว(Songpeng Gou) นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้องใหม่ ที่มีความสวยงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว จนได้รับการกล่าวขานว่าให้เป็น “จิ่วจ้ายโกวน้อย” ชม ทะเลสาบยาว(ฉางไห่) เป็นทะเลสาบที่มีความกว้างใหญ่และทอดตัวยาวมองชมวิวได้ไกลแบบสุดลูกหูลูกตา ทะเลสาบ 5 สี (ไป๋ล่าไห่ ช่างไป๋ล่าไห่-เชี่ยไป๋ล่าไห่) หรือ ทะเลสาบแห่งความรัก ชม ทะเลสาบน้ำหมึก เมื่อมองลงไปที่ทะเลสาบ จะเห็นน้ำเป็นสีน้ำเงินเข้มดูสวยงามไหลผ่านท่ามกลางขุนเขาอันยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังมี น้ำตกธารไข่มุก ที่สวยงาม มี ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่) ที่น้ำในทะเลสาบมีสีเขียวใส นำท่านเดินทางสู่ อ.ชวนจู่ซื่อ ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน เมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต

วันที่สอง   อ.ชวนจู่ซื่อ – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองเม่าเสี้ยน
นำท่านเข้าชม อุทยานแห่งชาติหวงหลง (Huanglong National Park) บริเวณอุทยานเป็นภูเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะมีแอ่งน้ำลำธารไหลลงจากภูเขาสู่แอ่งพื้นด้านล่าง เกิดลักษณะทางธรรมชาติเป็นหินปูนตกตะกอนหลายชั้นตามระดับความสูงของภูเขาไล่ลงสู่พื้นมีหินปูนเล็ก,ใหญ่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางอย่างเพลิดเพลิน ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา 

วันที่สาม   เมืองเม่าเสี้ยน – เมืองเฉินตู – ร้านบัวหิมะ – *OPTION TOUR ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า+วัดเจาเจี๋ย+สุกี้เสฉวน – ถนนคนเดินชุนซีลู่
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู จนเดินทางถึงเมืองเฉินตู นำท่านเข้าสู่ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร เป่าพร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” *OPTION TOUR ► ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า + วัดเจาเจี๋ย + สุกี้เสฉวน  

วันที่สี่   เฉินตู – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – ร้านหมอนยางพารา – สนามบินเฉินตู
นำท่านสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ (Jinli Ancient Street) ถนนสายวัฒนธรรมที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามแบบย้อนยุคสมัยสามก๊ก ท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าภายในร้าน นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดต้าสือซื่อ (DACI SI) วัดต้าสือหรือวัดต้าฉือ(วัดมหาเมตตา) แห่งนครเฉินตู จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินไท่กู่ลี่ (Taikoo Li) ย่านช้อปปิ้งแห่งใหม่ของเมืองเฉินตูเป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉินตูที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านย่อยๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉินตู เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าอีสต์เทิรน์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU5035  

วันที่ห้า   สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ)
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
เฉินตู

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

Image
เฉินตู

ถนนคนเดินชุนซีลู่

Image
เฉินตู

ทะเลสาบเตี๋ยซี