/

ฉางซา จางเจียเจี้ย 3 วัน 2 คืน

ที่สุด...ของประสบการณ์เดินทาง ท้าทายความหวาดเสียวที่ไม่ควรพลาด "สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก" สัมผัสกับธรรมชาติที่แปลกตา สวยงามกว่าที่เคยเห็น 

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   สนามบินดอนเมือง – เมืองฉางซา – เมืองจางเจียเจี้ย – OPTION SHOW โชว์จิ้งจอกขาว หรือโชว์เหมยลี่เซียงซี 
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540 เดินทางถึง เมืองฉางซา หนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน อุทยานแห่งชาติ จางเจียเจี้ย เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของจีน ตอนค่ำOPTION SHOW ★★ ชมอลังการโชว์ โชว์อลังการโชว์จิ้งจอกขาว THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX OPTION SHOW ★★ ชมอลังการโชว์ โชว์เหมยลี่เซียงซี หรือ โชว์เสน่ห์ตะวันตก

วันที่สอง    เมืองจางเจียเจี้ย – ร้านบัวหิมะ – OPTION TOUR ทะเลสาบเป่าเฟิงหู+ล่องเรือ  – ร้านยางพารา – ร้านชา – วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับสะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก  – ฉางซา
นำท่านเข้าสู่ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” ★★ OPTION TOUR ★★ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู+(ล่องเรือ) ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้ฟังบรรยายสรรพคุณสินค้าที่ทำจากยางพารา นำท่านเข้าสู่ ร้านชา ให้ท่านได้ชิมชาที่ขึ้นชื่อของประเทศจีนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก (Sky Walk)  แหล่งท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง ยาวถึง 430 เมตร พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่าตื่นเต้นประมาณ 60 เมตร นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา

วันที่สาม   เมืองฉางซา – สนามบินฉางซา – สนามบินดอนเมือง
กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541 เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
จางเจียเจี้ย

อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย

Image
จางเจียเจี้ย

โชว์อลังการโชว์จิ้งจอกขาว

Image
จางเจียเจี้ย

สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก